Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.3)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-PP-SM-MEMAT.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.3)
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Raszka
Prowadzący grup: Renata Raszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z modułu:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z poszczególnych form weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie, tzn. co najmniej na ocenę dostateczną.

Pełny opis:

Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej to moduł obejmujący treści dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych nauczycielowi w realizacji zadań

z zakresu edukacji matematycznej oraz stymulacji aktywności matematyczno-logicznej dziecka. Celem modułu jest zatem uzyskanie takiego poziomu wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych z zakresu metodyki edukacji matematycznej, które umożliwią skuteczną realizację edukacji matematycznej w przedszkolu i w klasach I-III. Efekty kształcenia pedagogicznego

i matematycznego będą realizowane w ramach wykładów i ćwiczeń, z uwzględnieniem pracy własnej studentów. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej i/lub kontaktowej.

Uwagi:

Literatura może zostać wzbogacona w trakcie zajęć o dodatkowe pozycje w kontekście aktualnie podejmowanej tematyki.

E-mail prowadzącego – Renata Raszka: renata.raszka@us.edu.pl

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Raszka
Prowadzący grup: Renata Raszka, Sylwia Ryszawy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z modułu:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z poszczególnych form weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie, tzn. co najmniej na ocenę dostateczną.


Pełny opis:

Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej to moduł obejmujący treści dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych nauczycielowi w realizacji zadań

z zakresu edukacji matematycznej oraz stymulacji aktywności matematyczno-logicznej dziecka. Celem modułu jest zatem uzyskanie takiego poziomu wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych z zakresu metodyki edukacji matematycznej, które umożliwią skuteczną realizację edukacji matematycznej w przedszkolu i w klasach I-III. Efekty kształcenia pedagogicznego

i matematycznego będą realizowane w ramach wykładów i ćwiczeń, z uwzględnieniem pracy własnej studentów. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej i kontaktowej.

Uwagi:

Literatura może zostać wzbogacona w trakcie zajęć o dodatkowe pozycje w kontekście aktualnie podejmowanej tematyki.

Wykłady prowadzone są zdalnie na platformie Microsoft Office 365 (w tym Microsoft Teams) oraz na platformie Navoica.pl

E-mail osoby prowadzącej wykłady – dr Renata Raszka: renata.raszka@us.edu.pl

E-mail osoby prowadzącej ćwiczenia – mgr Sylwia Ryszawy: sylwia.ryszawy@us.edu.pl

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Raszka
Prowadzący grup: Renata Raszka, Sylwia Ryszawy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z modułu:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z poszczególnych form weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie, tzn. co najmniej na ocenę dostateczną.


Pełny opis:

Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej to moduł obejmujący treści dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych nauczycielowi w realizacji zadań z zakresu edukacji matematycznej oraz stymulacji aktywności matematyczno-logicznej dziecka. Celem modułu jest zatem uzyskanie takiego poziomu wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych z zakresu metodyki edukacji matematycznej, które umożliwią skuteczną realizację edukacji matematycznej w przedszkolu i w klasach I-III. Efekty kształcenia pedagogicznego i matematycznego będą realizowane w ramach wykładów i ćwiczeń, z uwzględnieniem pracy własnej studentów. Zajęcia prowadzone będą w formie kontaktowej oraz zdalnej.

Uwagi:

E-mail osoby prowadzącej wykłady – dr Renata Raszka: renata.raszka@us.edu.pl

E-mail osoby prowadzącej ćwiczenia – mgr Sylwia Ryszawy: sylwia.ryszawy@us.edu.pl

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Raszka
Prowadzący grup: Renata Raszka, Sylwia Ryszawy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z modułu:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z poszczególnych form weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie, tzn. co najmniej na ocenę dostateczną.


Pełny opis:

Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej to moduł obejmujący treści dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych nauczycielowi w realizacji zadań z zakresu edukacji matematycznej oraz stymulacji aktywności matematyczno-logicznej dziecka. Celem modułu jest zatem uzyskanie takiego poziomu wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych z zakresu metodyki edukacji matematycznej, które umożliwią skuteczną realizację edukacji matematycznej w przedszkolu i w klasach I-III. Efekty kształcenia pedagogicznego i matematycznego będą realizowane w ramach wykładów i ćwiczeń, z uwzględnieniem pracy własnej studentów. Zajęcia prowadzone będą w formie kontaktowej oraz zdalnej.

Uwagi:

E-mail osoby prowadzącej wykłady – dr Renata Raszka: renata.raszka@us.edu.pl

Wykłady 1-6 i 15 prowadzone są w kontakcie, natomiast wykłady 7-14 w formie zdalnej z wykorzystaniem kursu e-learningowego zamieszczonego na platformie Navoica.pl. Autorką i administratorką edukacyjnych kursów:

„Przedsiębiorczość dla najmłodszych uczniów” https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetSlaski+ME_03+2021_3/about

„Entrepreneurship for the Youngest Students” https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetSlaski+ME_03_EN+2021_2/about

jest Renata Raszka.

Na platformie Microsoft Office 365 (MSTeams) w zespole „WSNE/Renata Raszka/MEM/Pedagogika_II_S_5-letnie_2023/2024” zamieszczane będą bieżące informacje dotyczące organizacji wykładów oraz dodatkowe materiały. W trakcie wykładów 7-14 osoba prowadząca wykłady będzie dostępna online i/lub na Uczelni.

E-mail osoby prowadzącej ćwiczenia – mgr Sylwia Ryszawy: sylwia.ryszawy@us.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)