Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem. 4) W6-PP-SM-MEMAT.2
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

M. Cackowska, Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III. Poradnik metodyczny. WSiP, Warszawa 1993.

E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2012.

E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

A. Kalinowska, Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej formalizacją, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

A. Kalinowska, Pozwólmy dzieciom działać – mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2010.

D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

M. Pisarski, Jak wykorzystać technologię w edukacji matematycznej?, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017.

M. Pisarski, Matematyka w przestrzeni wokół nas, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017.

Z. Semadeni (red.), Nauczanie początkowe matematyki, T. 1-4, WSiP, Warszawa 1981-1985.

Z. Semadeni, Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów klas 1-3, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016.

Z. Semadeni, Podejście konstruktywistyczne do matematycznej edukacji wczesnoszkolnej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016.

Zakres podanej literatury będzie uzupełniony w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zagadnienia do kolokwium z „Metodyki edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej” odpowiadają tematom wykładów oraz ćwiczeń.

Warunkiem przystąpienia do kolokwium w formie testu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i wykładów realizowanych na platformie Moodle. Test zawiera różne typy zadań testowych, które student rozwiązuje samodzielnie, w wyznaczonym terminie na platformie Moodle.

Zakres tematów:

1. Przestrzeń edukacyjna a rozwijanie aktywności matematycznych dzieci

2. Rozwijanie myślenia logicznego i matematycznego

3. Zabawy matematyczne rozwijające myślenie matematyczne

4. Gry i zabawy w edukacji matematycznej

5. Metodyka wprowadzania dzieci w sztukę konstruowania gier

6. Konstruowanie gier planszowych przez dzieci i dla dzieci

7. Zainteresowania i zdolności matematyczne dzieci

8. Samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych przez dziecko a rozwijanie myślenia matematycznego

9. Zadanie z treścią, jego budowa (warstwy: beletrystyczna, pamięciowa i matematyczna) i rodzaje.

10. Sposoby wdrażania dzieci do układania zadań oraz ich rozwiązywania

11. Matematyczne zadania problemowe

12. Zadania problemowe a podejścia metodyczne do rozwiązywania zadań tekstowych (sprawnościowo-obliczeniowe, poszukujące).

13. Pomiary (mierzenie długości, płynów, temperatury, ważenie, obliczenia kalendarzowe, zegarowe, pieniężne) w zadaniach tekstowych

14. TIK w edukacji matematycznej

15. Ocenianie matematycznych umiejętności dzieci

Metody dydaktyczne:

Wykład wybranych zagadnień z zakresu metodyki nauczania matematyki dzieci z wykorzystaniem TIK na platformie Moodle

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:50 - 9:35, sala Zajęcia zdalne
Renata Raszka 41/47 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)