Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem. 4) W6-PP-SM-MEMAT.2
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

M. Dąbrowski, Gry matematyczne (nie tylko) dla klas 1-3, Wydawnictwo Nowik, Opole 2015.

M. Dąbrowski, Gry matematyczne dla uczniów klas 1-3 i starszych, Wydawnictwo Nowik, Opole 2016.

I. Fechner-Sędzicka, B. Ochmańska, W. Odrobina, Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Poradnik dla nauczyciela, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, K. Dobosz, E. Zielińska, Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?, WSiP, Warszawa 1996.

G. Kapica, Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym, WSiP, Warszawa 1990.

R. Korolczuk, M. Zambrowska, Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa 2014.

D. Klus-Stańska, A. Kalinowska, Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.

J. Nowik, J. Świercz, Jak wykorzystać kostki na lekcjach matematyki, Wydawnictwo Nowik, Opole 2016.

M. Pisarski, Samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych jako element nauki myślenia matematycznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji Matematycznej, Warszawa 2017.

M. Pisarski, Jak wykorzystywać gry dydaktyczne w edukacji matematycznej dzieci?, Ośrodek Rozwoju Edukacji Matematycznej, Warszawa 2017.

Z. Semadeni, E. Gruszczyk-Kolczyńska, G. Treliński, B. Bugajska-Jaszczołt, M. Czajkowska, Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2015.

J. Stańdo, M. Spławska-Murmyło, Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017.

Literatura będzie wzbogacana w razie potrzeby o kolejne pozycje w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem upoważniającym do zaliczenia ćwiczeń jest aktywne uczestniczenie w zajęciach, wiążące się z systematycznym zapoznawaniem się z literaturą przedmiotu, udziałem w forach dyskusyjnych oraz wykonaniem zadań podlegających ocenie na ocenę co najmniej dostateczną.

Ocenie podlega projekt z zakresu edukacji matematycznej realizowany na platformie Moodle https://el.us.edu.pl/ w e-learningowym kursie edukacyjnym „Metodyka edukacji matematycznej dzieci 20/21L”:

- merytoryczne i metodyczne opracowanie projektu Matematycznych Stacji Badawczych, realizowanego etapowo i dyskutowanego z prowadzącą przedmiot oraz uczestnikami zajęć;

- jakość intencjonalnie dobranych mediów dydaktycznych oraz samodzielnie wykonanych materiałów i pomocy dydaktycznych;

- oryginalność i estetyka wykonania projektu;

- jakość języka matematyki.

Skala ocen: 3-5

Zakres tematów:

1-2. Zabawy i gry dydaktyczne w edukacji matematycznej

3-4. Gry planszowe w edukacji matematycznej. Konstruowanie gier planszowych dla dzieci i z dziećmi

5-6. Trzy etapy konstruowania gier planszowych (przybliżenie idei gry (gra-ściganka), konstruowanie gier-opowiadań, układanie wielu wariantów gry o silnie zaznaczonym wątku matematycznym)

7-8. Przykłady zadań niestandardowych i ich rozwiązywanie

9-10. „Matematyka w obserwacjach pogody” – metoda projektu

11-12. Rym, rytm, ruch w edukacji matematycznej

13-14. Metoda Matematycznych Stacji Badawczych (MSB)

15-16. Dydaktyczne wykorzystanie kostek do gry

17-18. Gry z wykorzystaniem kamieni domina

19-20. Gry strategiczne

21-22. Lekcje matematyki nitką malowane

23-24. Matematyczne origami

25-26. Matematyka w terenie

27. Karty matematyczne

28. Kalkulator w edukacji matematycznej

29-30. E-matematyka. Nauka z komputerami w trakcie zajęć z zakresu edukacji matematycznej

Metody dydaktyczne:

1) Projekt obejmujący Matematyczne Stacje Badawcze (MSB), w tym samodzielnie wykonaną grę planszową w wątkiem matematycznym oraz bajkę matematyczną, a także niestandardowe zadania matematyczne.

2) Zadania zamieszczone na platformie Moodle.

3) Samodzielna praca z materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie Moodle.

4) Fora dyskusyjne na platformie Moodle – dyskusja omawianych problemów i refleksje dotyczące analizowanych zagadnień.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Renata Raszka 17/24 szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Renata Raszka 24/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)