Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot fakultatywny E- Jak radzić sobie z biernością uczniów? Efektywne uczenie się w szkole W3-PE-MJN-PPIW-1
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Literatura:

Podstawowa:

1.Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2001.

2.Nęcka E., Trening twórczości, GWP, Sopot 2012.

3.Paszkowski M., Odkryj w sobie kreatywność, wyd. DIFIN, Warszawa 2008.

4.Sajdak A., Edukacja kreatywna, Wyd. WAM, Kraków 2008.

5.Szmidt K.J., ABC kreatywności, wyd. DIFIN, Warszawa 2010.

6.Smith A., Przyspieszone uczenie się w klasie, WOM, Katowice 1999.

Uzupełniająca:

1. Baranowska – Jojko E., Rozwojowa kreska. Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii, wyd. Harmonia, Gdańsk 2013.

2.Dobrołowicz J., Kreatywność uczniów a ich osiągnięcia szkolne, wyd. WSP, Kielce 2002.

3.Gloton R., Clero C., Twórcza aktywność dziecka, Warszawa 1998.

4.Pawlik G., 100 ćwiczeń poprawiających koncentracje uwagi opartych na analizatorze wzrokowym oraz wspomagających doskonalenie umiejętności czytania i pisania, wyd. Seventh sea, Zamość 2007.

5.Schejbal M., W poszukiwaniu kreatywności, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Bielsko-Biała 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązuje znajomość prezentowanych podczas zajęć zagadnień. Opracowanie projektu indywidualnego: zestawu ćwiczeń rozwijających twórcze działanie dla wybranej kategorii wiekowej dzieci.

Zakres tematów:

1. Mózg w procesie uczenia się: uczenie się

z wykorzystaniem możliwości mózgu.

2.Samoocena w procesie uczenia się: pozytywne sugestie

i sukces, indywidualne cele uczenia się.

3.Modele procesu uczenia się: uczenie się przez zmysły

i związane z nim style uczenia się, model cykliczny, teoria wielorakiej inteligencji Howarda Gardnera

4.Środowisko dla procesu uczenia się: wykorzystanie muzyki, relaksacja, zachęta do pracy.

5, 6. Przyswajanie i zapamiętywanie wiadomości: MAPA KLANU SZKOTÓW, kartkowanie i szybkie czytanie, mapy pamięci i sporządzanie notatek, gospodarowanie czasem i określanie priorytetów przez ucznia.

7. Prezentacja przez studentów zestawu ćwiczeń rozwijających twórcze działanie dzieci.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 8:00 - 9:30, sala zajęcia zdalne
co drugi piątek (nieparzyste), 16:00 - 18:00, sala zajęcia zdalne
Bogumiła Bobik 27/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.