Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot fakultatywny E- Jak radzić sobie z biernością uczniów? Efektywne uczenie się w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-MJN-PPIW-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot fakultatywny E- Jak radzić sobie z biernością uczniów? Efektywne uczenie się w szkole
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Bobik
Prowadzący grup: Bogumiła Bobik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych podczas ćwiczeń biorąc pod uwagę: aktywność podczas zajęć oraz przygotowanie i prezentację pisemnej pracy.

W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.


Pełny opis:

Celem zajęć fakultatywnych jest

• przygotowanie przyszłych pedagogów i nauczycieli do podejmowania działań aktywizujących uczniów.;

• pokazanie wyników badań wskazujących na możliwości mózgu w procesie uczenia;

• omówienie czynników wpływających na proces uczenia się, jak środowisko, indywidualne predyspozycje, modele uczenia się;

• przełożenie zdobytej wiedzy na planowanie pracy edukacyjnej z uczniem z wykorzystanie metod aktywizujących.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)