Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjno - komunikacyjne W6-PE-S1-TIK
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://el.us.edu.pl/wsne/course/view.php?id=168
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

Smyrnova-Trybulska E. (2004) Podstawy wykorzystania komputera, Wydawnictwo WSZiM, Sosnowiec 2004

Wykorzystanie LCMS Moodle jako systemu wspomagania nauczania na odległość, Skrypt, Smyrnova-Trybulska E., Stach S. (red.), Smyrnova-Trybulska E., Stach S., Burnus A., Szczurek A. 2012: Uniwersytet Śląski, Studio-Noa, 2012, 560 c. ISBN: 978-83-60071-56-4

Technologia informacyjna. Pod red. Z.Wróbla, Uniwersytet Śląski, 2008

Smyrnova–Trybulska E., (2018) Technologie informacyjno–komunikacyjne i e–learning we współczesnej edukacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium Test wiedzy obejmujący zagadnienia komunikowania się z wykorzystaniem narzędzi TIK i wiedzę w zakresie podstawowych technik informatycznych (w ramach udziału w kursie na platformie www.navoica.pl "Współczesne narzędzia ICT i innowacyjne metody kreatywnej edukacji")

Zakres tematów:

Zapoznanie się z usługami, strukturą i możliwościami wykorzystania systemu wspomagania

kształcenia na odległość MOODLE na przykładzie wydziałowej platformy kształcenia na

odległość http://el.us.edu.pl/wsne

Informatyka, aksjomatyka pojęcia. Systemy telekomunikacyjne w społeczeństwie wiedzy.

Historia i ewolucja rozwoju techniki komputerowej.

Klasyfikacja, właściwości, przykłady oprogramowania komputerowego.

Systemy operacyjne. Struktura, funkcje, zadania, historia i ewolucja rozwoju, przykłady

(CP/M, Unix, MS-Dos, Linux, Windows)

Podstawowe wiadomości o komputerach. Architektura komputera: wnętrze komputera;

urządzenia zewnętrzne komputera.

Arytmetyka komputera: systemy liczbowe, arytmetyka komputera, podstawy algebry

G.Bool’a.

Podstawy techniki cyfrowej. Bramki. Projektowanie układów scalonych o różnej scali.

Koncepcja projektowania interaktywnych multimedialnych prezentacji edukacyjnych.

Przykłady. Program Microsoft Power Point jako najbardziej uniwersalne narzędzie do

opracowania prezentacji multimedialnych.

Sieci komputerowe. Klasyfikacja. Urzdzenia sieciowe. Zasady bezpieczenstwa w sieci.

Metody dydaktyczne:

Kurs-e-learningowy, MOOC, prezentacje, video, dyskusja, okrągły stół. Podające, aktywne (problemowa, odwrócona klasa. projektowa).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 12:15, sala Zajęcia zdalne
Eugenia Smyrnova-Trybulska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)