Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium (sem. 3) 06-PE-OP-S1-21.2
seminarium (S) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wspólna z zakresu metodologii:

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków Impuls, 2007.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa PWN , 2007.

Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk GWP, 2010.

Palka S., Humanistyczne podejście w badaniach pedagogicznych i praktyce pedagogicznej, [w:] Kubinowski D., Nowak M. (red.): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków Impuls, 2006.

Pilch T., Bauman Z., Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2002.

Palka S. (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków Wyd. UJ, 1998.

Palka St., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk UJ, 2003.

Eco U.: Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Warszawa 2007.

Silverman D.: Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa 2010.

Konarzewski K.: Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa 2000.

Kubinowski D.: Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewaluacja. Lublin 2010.

Pozostała literatura wynika z tematów prac licencjackich.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia semestru III jest przygotowanie narzędzi badawczych, ich weryfikacja orz przedstawienie wstępnej analizy zebranych danych. Warunkiem zaliczenia semestru IV jest przedstawienie kompletnej pracy licencjackiej zgodnej z wymogami przedstawionymi na stronie Instytutu Pedagogiki.

Zakres tematów:

Prowadzenie badań w terenie pod opieką merytoryczną promotora.

Analizy jakościowe, jakościowo- ilościowo zebranego materiału badawczego. Opis, wyjaśnianie, interpretacja badanych zjawisk na podstawie zebranego materiału badawczego w oparciu i odniesieniu do literatury pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej.

Metody dydaktyczne:

metoda seminaryjna- konsultacje indywidualne i grupowe, dyskusja nad problemami teoretycznymi i metodologicznymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala zajęcia zdalne
Agnieszka Majewska-Kafarowska 10/11 szczegóły
2 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala zajęcia zdalne
Monika Sulik 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.