Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia W2-S1BT19-1BT-19
Laboratorium (L) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Baj J.: Mikrobiologia. WN PWN, Warszawa, 2019.

2. Kunicki-Goldfinger W.J.H. 2007. Życie bakterii. PWN, Warszawa.

3. Różalski A. 2003. Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Wydaw. U. Łódzkiego, Łódź.

4. Schlegel H. 2003. Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa.

5. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2007. Mikrobiologia Techniczna. Tom I, PWN, Warszawa.

6. Błaszczyk M.K. 2010. Mikrobiologia środowisk. PWN, Warszawa.

7. kurs e-learningowy „Wykorzystanie mikroorganizmów w ochronie środowiska” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod adresem: http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=39

8. kurs e-learningowy „Mikrobiologia środowiskowa” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod adresem: http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=108

9. Mrozowska J. (red). 1999. Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. Wydaw. Polit. Śl. Gliwice.

10. Baj J., Markiewicz Z. 2012. Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość zakresu materiału i instrukcji do bieżącego laboratorium, aktywne uczestnictwo w pracach laboratoryjnych, sprawdzian praktyczny ze sporządzania preparatów, sprawdziany pisemne (4 w semestrze), umiejętność analizy wyników, umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań oraz pracy w zespole, dbałość o powierzony sprzęt oraz bezpieczeństwo i kulturę pracy.

Aktywność ciągła studenta w czasie laboratoriów oceniana jest w skali punktowej 0-1 gdzie:

1 – spełnienie wymagań merytorycznych

0 – wymagania merytoryczne ocenione negatywnie

Końcowa ocena ustalana jest na podstawie ilości uzyskanych punktów:

bdb – 13 pkt;

+db – 11 - 12 pkt;

db – 10 pkt;

+dst – 8 - 9 pkt;

dst – 7 pkt;

ndst – poniżej 7 pkt

Student, który uzyskał negatywną ocenę nie podlega dalszej ocenie.

Zakres tematów:

Zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Podstawowe techniki badań mikrobiologicznych. Podłoża. Metody sterylizacji i dezynfekcji. Technika mikroskopowania i sporządzania preparatów. Metody barwienia. Morfologia i cytologia bakterii. Morfologia grzybów pleśniowych. Mikroskopowa i makroskopowa morfologia drożdży cz. I.-posiewMikroskopowa i makroskopowa morfologia drożdży cz. II.-odczyt. Kontrola populacji bakteryjnej. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje-posiew. Kontrola populacji bakteryjnej. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje-odczyt. Metabolizm bakterii (cz.1) - Źródła węgla i azotu – posiew. Metabolizm bakterii (cz.1) - Źródła węgla i azotu (odczyt). Metabolizm bakterii (cz. 2) - właściwości glikolityczne, lipolityczne, proteolityczne i oksydo-redukcyjne – posiew. Metabolizm bakterii (cz. 2; odczyt). Mikroflora wody i gleby – posiew. Mikroflora wody i gleby (odczyt). Mikroflora powietrza i kontrola czystości otoczenia – posiew. Mikroflora powietrza i kontrola czystości otoczenia (odczyt).Zajęcia poprawkowe, odrabianie zajęć, zakończenie bloku.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne (60 godz.) z wybranych technik mikrobiologicznych, prowadzone przez 15 tygodni (4 godz./ tydzień).

Wykorzystanie metody odwróconej klasy poprzez udostępnianie kursów e-learningowych na platformie uniwersyteckiej UŚ https://el.us.edu.pl/upgow/ oraz udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z mikrobiologią poprzez stronę pracowników Mikrobiologii WNP UŚ w serwisie społecznościowym Facebook - https://www.facebook.com/usmikrobiologia/. Wykorzystanie aplikacji Kahoot i Mentimeter do sprawdzania poziomu wiedzy przed i po zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 11:15, sala A-41
Magdalena Noszczyńska 10/10 szczegóły
2 każda środa, 8:00 - 11:15, sala B-112
Tomasz Płociniczak 9/10 szczegóły
3 każda środa, 11:30 - 14:30, sala A-41
Magdalena Noszczyńska 10/10 szczegóły
4 każda środa, 11:30 - 14:30, sala B-112
Piotr Siupka 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.