Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie karierą 06-ZZL-S1-ZK
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

Bańka A., (2006). Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

• Miś, A. (2007). Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

• Paszkowska-Rogacz, A. (2003). Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Warszawa: KOWEZiU.

• Pisula, D. (2009). Poradnictwo kariery przez całe życie. Warszawa: KOWEZiU.

• Sidor-Rządkowska, M. (2018). Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy. Warszawa: Wolters Kluwer.

• Suchar, M. (2003). Kariera i rozwój zawodowy. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.

• Szałkowski, A. (2002). Kształtowanie karier zawodowych. W: A. Szałkowski (red.). Rozwój pracowników (s. 71-88). Przesłanki, cele, instrumenty. Warszawa: Poltext.

• Turska, E. (2014). Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Literatura uzupełniająca:

• Bohdziewicz, P. (2010). Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, s. 39-56.

• Cannon, J., McGee, J. (2007). Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier. Warszawa: Wolters Kluwer.

• Lanthaler W., Zugmann J. (2000). Akcja Ja. Nowy sposób myślenia o karierze. Warszawa: Twigger SA.

• Miś, A. (2006). Kształtowanie karier w organizacji. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.). Zarządzanie zasobami ludzkimi (477-496). Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: PWN.

• Paszkowska-Rogacz A. (2009). Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań. Warszawa: Difin.

• Rosalska, M. (2012). Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy.

• Rutkowska, M. (2017). Instrumenty zarządzania własną karierą zawodową. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

• Turska, E. (2005). Globalizacja i restrukturyzacja a nowy model kariery i sukcesu. W: B. Kożusznik (red.). Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji (s. 243-262). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

• Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru, obejmujący treści prezentowane na wykładach poszerzone podczas samodzielnych studiów nad literaturą obowiązkową. Podstawą pozytywnego zaliczenia testu jest uzyskanie co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów.

Skala ocen z testu wiedzy:

- 50% - 55% - dostateczny

- 60% - 65% - dostateczny plus

- 70% - 75% - dobry

- 80% - 85% - dobry plus

- 90% - 100% - bardzo dobry

Zakres tematów:

• Istota kariery zawodowej.

• Koncepcje (teorie) kariery. Podstawowe teorie wyboru zawodu.

• Kapitał kariery. Zasoby kariery.

• Strategie, modele i uwarunkowania karier.

• Problemy karier międzynarodowych. Kompetencje we współczesnych karierach.

• Planowanie kariery. Poradnictwo zawodowe i poradnictwo kariery. Coaching kariery.

• Umiejętność kreowania własnej kariery.

• Kariera z perspektywy organizacyjnej. Subprocesy i instrumenty zarządzania karierami w organizacji.

Metody dydaktyczne:

Wykład treści teoretycznych wspomagany prezentacją multimedialną oraz ilustrowany przykładami praktycznymi; analiza przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 14:45 - 16:15, sala 28
Artur Horbovyy 47/70 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)