Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie karierą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-ZZL-S1-ZK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie karierą
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Horbovyy
Prowadzący grup: Artur Horbovyy, Beata Wolna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu wiedzy oraz pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena końcowa z modułu stanowi średnią ważoną oceny z testu wiedzy oraz oceny z ćwiczeń w proporcji:

• ocena z testu wiedzy – 40%

• ocena z ćwiczeń – 60%


Pełny opis:

Przedmiot Zarządzanie karierą umożliwia zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania karierą w perspektywie całożyciowego procesu podejmowania decyzji. W efekcie student zna i rozumie podstawowe koncepcje i narzędzia dotyczące kariery zawodowej. Rozumie specyfikę współczesnych modeli kariery zawodowej i potrafi je wykorzystać w zakresie doskonalenia kompetencji osobistych, merytorycznych i społecznych w kontekście aktualnych zmian na rynku pracy. Zna i potrafi stosować podstawowe narzędzia służące diagnozie indywidualnych predyspozycji zawodowych, a także instrumenty zarządzania karierą zawodową. Potrafi zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego dla konkretnego pracownika, zatrudnionego w danej organizacji. Potrafi dokonać diagnozy własnego potencjału zawodowego i zaplanować ścieżkę własnej kariery zawodowej, a także zna podstawowe koszty kariery zawodowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)