Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie karierą 06-ZZL-S1-ZK
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Bańka A., (2006). Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

• Miś, A. (2007). Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

• Paszkowska-Rogacz, A. (2003). Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Warszawa: KOWEZiU.

• Pisula, D. (2009). Poradnictwo kariery przez całe życie. Warszawa: KOWEZiU.

• Sidor-Rządkowska, M. (2018). Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy. Warszawa: Wolters Kluwer.

• Suchar, M. (2003). Kariera i rozwój zawodowy. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.

• Szałkowski, A. (2002). Kształtowanie karier zawodowych. W: A. Szałkowski (red.). Rozwój pracowników (s. 71-88). Przesłanki, cele, instrumenty. Warszawa: Poltext.

• Turska, E. (2014). Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Literatura uzupełniająca:

• Bohdziewicz, P. (2010). Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, s. 39-56.

• Cannon, J., McGee, J. (2007). Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier. Warszawa: Wolters Kluwer.

• Lanthaler W., Zugmann J. (2000). Akcja Ja. Nowy sposób myślenia o karierze. Warszawa: Twigger SA.

• Miś, A. (2006). Kształtowanie karier w organizacji. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.). Zarządzanie zasobami ludzkimi (477-496). Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: PWN.

• Paszkowska-Rogacz A. (2009). Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań. Warszawa: Difin.

• Rosalska, M. (2012). Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy.

• Rutkowska, M. (2017). Instrumenty zarządzania własną karierą zawodową. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

• Turska, E. (2005). Globalizacja i restrukturyzacja a nowy model kariery i sukcesu. W: B. Kożusznik (red.). Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji (s. 243-262). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

• Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń:

1) realizacja materiałów ćwiczeniowych w trakcie semestru - 40% oceny końcowej

2) przygotowanie w ramach zaliczenia końcowego na ocenę: e-portfolio zawodowe i opracowanie indywidualnego planu rozwoju - 60% oceny końcowej

Zakres tematów:

1. Kariera - wartości i cele

2. Planowanie kariery. Czynniki decydujące o wyborze zawodu

3. Rynek a rozwój kompetencji w oparciu o zmianę - tworzenie indywidualnego planu rozwoju

4. E-Portfolio kariery zawodowej (CV, list motywacyjny, kwestionariusze aplikacyjne)

5. Networking kariery zawodowej - budowanie wizerunku z wykorzystaniem mediów społecznościowych

6. Autoprezentacja w oparciu o metodę STAR

7. Komunikacja niewerbalna i werbalna

Metody dydaktyczne:

Prezentacja z wykorzystaniem platformy moodle, prezentacji multimedialnych, prezentacji wideo, dyskusja, studia przypadków, umożliwiające zdobycie umiejętności przeprowadzania diagnozy potencjału zawodowego i zaplanowania indywidualnej ścieżki kariery

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 409
Beata Wolna 21/35 szczegóły
2 co drugi wtorek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 409
Beata Wolna 26/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.