Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia środowiska W2-S2BT19-2BT-25
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Błaszczyk M.K. 2007. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. PWN, Warszawa Błaszczyk M.K. 2010. Mikrobiologia środowisk. PWN, Warszawa

George K. W., Hay A. G. 2011. Bacterial Strategies for Growth on Aromatic Compounds. Advances in Applied Microbiology, 74, 1-33

Glazer A.N., Nikado H. 1995. Microbial Biotechnology: fundamentals and applied microbiology. W.H. Freeman and Company, New York

Hepworth J. D., Waring D. R., Waring M. J. 2009. Chemia związków aromatycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hupert-Kocurek K., Banaś A., Wojcieszyńska D., Guzik U. 2014. Ukierunkowana ewolucja enzymów pochodzenia mikrobiologicznego. Postępy Mikrobiologii, 53, 43-48

Hupert-Kocurek K., Mrozik A. 2009. Pozyskiwanie drobnoustrojów o wzmożonej aktywności degradacji związków o strukturze aromatycznej. Laboratorium, 11/12, 22-24

Klimek E., Łebkowska M. 2004. Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa

Oryginalne czasopisma biotechnologiczne, w tym kwartalnik Biotechnologia.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe obejmuje treści wykładów oraz polecanej literatury obowiązkowej. Składa się z pytań dotyczących części biochemicznej i mikrobiologicznej modułu, ma formę pisemną. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie przydzielana jest liczba punktów wskazana przy tym pytaniu. Sumaryczna liczba uzyskanych punktów jest podstawą dla oceny z kolokwium wg skali: bdb – powyżej 90%; +db – 90 – 81%; db – 80 – 71%; +dst – 70 – 61%; dst – 60 – 51%; ndst – poniżej 51%.

Ocena ostateczna z kolokwium zaliczeniowego stanowi średnią arytmetyczną ocen z części biochemicznej i mikrobiologicznej. Do obliczenia średniej arytmetycznej wymagana jest pozytywna ocena z każdej części kolokwium zaliczeniowego. Skala ocen: bdb – powyżej 4,76; +db – 4,75 do 4,26; db – 4,25 do 3,76; +dst – 3,75 do 3,26; dst – 3,25 do 2,76; ndst – poniżej 2,76.

Zakres tematów:

1. Pestycydy 2. Mikroorganizmy degradujące pestycydy 3. Nanopestycydy i nanocząstki a mikroorganizmy 4. Molekularne podłoże oporności bakterii na jony metali ciężkich i zdolności mikroorganizmów do degradacji węglowodorów aromatycznych 5. Modyfikacje mikroorganizmów w celu polepszenia ich zdolności katabolicznych. Metody udoskonalania enzymów wykorzystywanych w ochronie środowiska 6. Mechanizmy kontroli biologicznej u bakterii

Metody dydaktyczne:

2-godzinne wykłady ilustrowane przykładami z badań własnych i najnowszej literatury, z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Wykłady prowadzone zdalnie na platformie Teams w ramach utworzonego zespołu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala zajęcia zdalne
Katarzyna Hupert-Kocurek, Sławomir Sułowicz 45/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.