Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BT19-2BT-25 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia środowiska
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Hupert-Kocurek
Prowadzący grup: Sławomir Borymski, Daria Chlebek, Katarzyna Hupert-Kocurek, Małgorzata Pawlik, Tomasz Płociniczak, Sławomir Sułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona obejmująca:

1. końcową ocenę z zajęć laboratoryjnych (0,5)

2. ocenę z kolokwium zaliczeniowego (0,5)


Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego.


Pełny opis:

Przedmiot przekazuje szczegółową wiedzę z zakresu wykorzystania mikroorganizmów i roślin do oczyszczania środowisk zanieczyszczonych metalami ciężkimi, nanomateriałami, pestycydami czy węglowodorami aromatycznymi. Podejmuje również zagadnienia dotyczące molekularnych mechanizmów oporności bakterii na jony metali ciężkich i nanocząstki metali, mechanizmów warunkujących zdolność mikroorganizmów do degradacji węglowodorów aromatycznych i pestycydów organicznych oraz mechanizmów kontroli biologicznej u bakterii. Przedmiot dostarcza także wiedzę na temat metod genetycznej udoskonalania mikroorganizmów oraz enzymów wykorzystywanych w ochronie środowiska.

Uwagi:

Dopuszcza się 2 usprawiedliwione nieobecności w semestrze, jednak nie więcej niż jedną w danym bloku ćwiczeniowym- części biochemicznej i mikrobiologicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.