Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza W3-PE-OWiTP-S1-9
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

AKTUALNA PODSTAWA PRAWNA DLA FUNKCJONOWANIA POSZCZEGÓLYCH PLACÓWEK I INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ OPIEKĄ I WYCHOWANIEM.

Bauman Z., Płynne życie, Kraków 2007.

Bauman Z., Praca konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Kraków 2006.

Korczak J., Pisma wybrane. Tom 1 i 2. Warszawa 1984.

Jodłowska B., Pedagogika sokratejska. Kraków 2012.

Jaeger W., Paideia. Warszawa 2001.

Nycz R., Postmodernizm. Antologia przekładów. Kraków 1997.

Maliszewski K., Kurek J., W przestrzeni dotyku. Chorzów 2009.

Kustra C., Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka: współczesne odczytanie koncepcji opiekuńczo-wychowawczej ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912). Toruń 2002.

Biedroń, M., Prokosz, M. (2001). Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej. Toruń.

Dąbrowski Z.(2006), Pedagogika opiekuńcza w zarysie T.1,2. Olsztyn.

Dąbrowski Zdzisław, Kulpiński Franciszek (2000), Pedagogika opiekuńcza. Historia, teoria, terminologia. Olsztyn.

Gajewska G. (2006). Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Zielona Góra.

Kamińska U. (2005), Zarys metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice.

Kępski, Czesław (2003), Opieka i wychowanie w rodzinie. Lublin.

Matyjas B. (red) (2005). Problemy teorii i praktyki opiekuńczej. Kielce.

Wosik-Kawala D. (red), (2011). Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo- wychowawcze. Lublin.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny - student losuje 3 pytania z zakresu tematyki wykładów

Wyczerpująca odp. na trzy pytania - bdb.

Odpowiedź poprawna, z niewielkimi brakami w wiedzy - db

Podstawowy zakres wiedzy - dst

Wyraźne braki w podstawowej wiedzy z przedmiotu - ndst.

Zakres tematów:

Dziecko w świetle procesów estetyzacji kultury współczesnej - rola pedagoga i wychowawcy. Dziecko w kulturze konsumpcjonizmu - metody i formy wsparcia rodzin- zadania asystentów rodzin. Personalistyczne podejście w wychowaniu dzieci na przykładzie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Struktura opieki - potrzeby ponadpodmiotowe, funkcje opiekuńcze, postawy opiekuńcze, sytuacje opiekuńcze, czynności opiekuńcze, atmosfera opieki. Potrzeby podopiecznego wyznacznikiem działalności opiekuńczej - istota, właściwości i wybrane klasyfikacje ludzkich potrzeb, pojęcie potrzeb ponadpodmiotowych i ich klasyfikacja oraz diagnozowanie. System opieki nad dzieckiem - zasadnicze funkcje systemu opieki i wychowania, główne założenia reformy systemu opieki i wychowania, typy placówek i ich funkcjonowanie w świetle aktualnych dokumentów. Formy pracy środowiskowej kierowanej do dzieci i młodzieży. Współczesne problemy opiekuńczo-wychowawcze: osamotnienie, sieroctwo emocjonalne, błędne zachowania wychowawcze rodziców i opiekunów.

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacją multimedialną, wykorzystanie materiałów poglądowych dostępnych w Internecie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Irena Przybylska 53/51 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)