Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-OWiTP-S1-9
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Przybylska
Prowadzący grup: Dagmara Dobosz, Irena Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa - średnia ważona oceny z ćwiczeń (40%) oraz wykładów (60%).

Wykład - egzamin ustny

Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie zadań


Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównym problemami teoretycznymi i praktycznymi m.in. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (pedagogika opieki) jako dyscyplina naukowa. Przedmiot, zadania pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Podstawowe funkcje pedagogiki opiekuńczej i związanych z nią metodyk. Podstawowa aparatura pojęciowa pedagogiki opiekuńczej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Dobosz
Prowadzący grup: Dagmara Dobosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa - średnia oceny z ćwiczeń oraz wykładów.

Wykład - egzamin ustny

Ćwiczenia - test

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównym problemami teoretycznymi i praktycznymi m.in. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (pedagogika opieki) jako dyscyplina naukowa. Przedmiot, zadania pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Podstawowe funkcje pedagogiki opiekuńczej i związanych z nią metodyk. Podstawowa aparatura pojęciowa pedagogiki opiekuńczej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Dobosz
Prowadzący grup: Dagmara Dobosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa - średnia oceny z ćwiczeń oraz wykładów.

Wykład - egzamin ustny

Ćwiczenia - test

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównym problemami teoretycznymi i praktycznymi m.in. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (pedagogika opieki) jako dyscyplina naukowa. Przedmiot, zadania pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Podstawowe funkcje pedagogiki opiekuńczej i związanych z nią metodyk. Podstawowa aparatura pojęciowa pedagogiki opiekuńczej.

Uwagi:

https://informator.us.edu.pl/modules/84467/

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Przybylska
Prowadzący grup: Dagmara Dobosz, Irena Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa - średnia oceny z ćwiczeń oraz wykładów.

Wykład - egzamin ustny

Ćwiczenia - test

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównym problemami teoretycznymi i praktycznymi pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Szczególna uwaga jest poświęcona innowacyjnym metodom i formom opieki i wychowania.

Uwagi:

https://informator.us.edu.pl/modules/84467/

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)