Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej W3-PE-OWiTP-S1-10
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / Urszula Kamińska. - Wyd. 2. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003.

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej : wybrane zagadnienia : podręcznik akademicki / Beata Górnicka ; Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015.

Metodyka pracy socjalno-wychowawczej : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Ewy Kantowicz, Wyd. UWM, Olsztyn 2013

Dzieci alkoholików w perspektywie rozwojowej i klinicznej / Lidia Cierpiałkowska, Iwona Grzegorzewska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016

Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin alkoholowych : praktyczny przewodnik / Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden ; [tłumaczenie Agnieszka Marciniak], PARPA 2017

Zdrowie psychiczne uczniów - różne konteksty i odniesienia / pod red. Zofii Dołęgi i Marii John-Borys, Katowice 2009

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa stanowi średnią z: oceny z wykonanych zadań na platformie oraz oceny z pracy pisemnej. Dodatkowo brana będzie pod uwagę merytoryczna aktywność na chat/forum.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Praca z wychowankiem z trudnościami komunikacyjnymi i relacyjnymi.

3. Metody wspierana wychowanków z dysleksją i specyficznymi zaburzeniami językowymi.

4. Fazy procesu grupowego. Konflikt w grupie oraz mediacja jako narzędzie wychowawcze.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole oraz jej dokumentacja.

6. Dzieci a media społecznościowe.

7. Obniżenie nastroju i depresja wśród dzieci.

8. Czego lęka się dziecko?

9. Uzależnienie w środowisku rodzinnym dziecka.

10. Patotreści w Internecie. Smartfon jako nowy „przyjaciel” dziecka.

11. Wpieranie rozwoju asertywności i niezależności u dzieci.

12. Narkomania wśród dzieci i młodzieży.

13. Wsparcie wychowanka z fobią szkolną.

14. Agresja i przemoc w grupie rówieśniczej.

15. Zajęcia podsumowujące.

Metody dydaktyczne:

podająca, praca indywidualna, praca w grupach, praca na przypadkach, zajęcia prowadzone przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Dagmara Dobosz 28/26 szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala Zajęcia zdalne
co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Dagmara Dobosz 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)