Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-OWiTP-S1-10
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Dobosz
Prowadzący grup: Dagmara Dobosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią z: oceny z wykonanych zadań na platformie oraz oceny z pracy pisemnej. Dodatkowo brana będzie pod uwagę merytoryczna aktywność na chat/forum.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Praca z wychowankiem z trudnościami komunikacyjnymi i relacyjnymi.

3. Metody wspierana wychowanków z dysleksją i specyficznymi zaburzeniami językowymi.

4. Fazy procesu grupowego. Konflikt w grupie oraz mediacja jako narzędzie wychowawcze.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole oraz jej dokumentacja.

6. Dzieci a media społecznościowe.

7. Obniżenie nastroju i depresja wśród dzieci.

8. Czego lęka się dziecko?

9. Uzależnienie w środowisku rodzinnym dziecka.

10. Patotreści w Internecie. Smartfon jako nowy „przyjaciel” dziecka.

11. Wpieranie rozwoju asertywności i niezależności u dzieci.

12. Narkomania wśród dzieci i młodzieży.

13. Wsparcie wychowanka z fobią szkolną.

14. Agresja i przemoc w grupie rówieśniczej.

15. Zajęcia podsumowujące.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Basiaga
Prowadzący grup: Jan Basiaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią z: oceny z wykonanych zadań projektowych oraz merytorycznej aktywności na zajęciach.


Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Ustalenia terminologiczne z zakresu metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej.

3. Zasady, metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej. Nauczyciel wychowawca jako animator działalności opiekuńczo-wychowawczej.

4. Odrzucenie rówieśnicze. Diagnoza sytuacji dziecka w zespole klasowym.

5. Uczeń - ofiara przemocy domowej. Diagnoza i wsparcie.

6. Uczeń doświadczający zaniedbań ze strony środowiska rodzinnego.

7. Uczeń z rodziny alkoholowej.

8. Uczniowie - ofiary i sprawcy mobbingu.

9. Uczeń z niepełnosprawnością.

10. Uczeń z ADHD

11. Wpieranie rozwoju asertywności i niezależności u dzieci.

12. Wsparcie wychowanka z fobią szkolną

13. Nieśmiały uczeń w klasie szkolnej.

14. Projektowanie scenariusza godziny wychowawczej oraz zajęć świetlicowych.

15. Zajęcia podsumowujące.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Basiaga
Prowadzący grup: Jan Basiaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią z: oceny z wykonanych zadań projektowych oraz merytorycznej aktywności na zajęciach.


Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające. Refleksje na temat funkcji szkoły.

2. Opieka jako relacja międzyludzka. Relacje pomiędzy opieką i wychowaniem. Zakresy opieki (opieka a zaspokajanie potrzeb, opieka a pomoc/wsparcie). Ustalenia terminologiczne z zakresu metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej.

3. Zasady, metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej. Nauczyciel wychowawca jako animator działalności opiekuńczo-wychowawczej.

4. Odrzucenie rówieśnicze. Diagnoza sytuacji dziecka w zespole klasowym.

5. Uczeń - ofiara przemocy domowej. Diagnoza i wsparcie.

6. Uczeń doświadczający zaniedbań ze strony środowiska rodzinnego.

7. Uczeń z rodziny alkoholowej.

8. Uczniowie - ofiary i sprawcy mobbingu.

9. Uczeń z niepełnosprawnością.

10. Uczeń z ADHD

11. Nieśmiały uczeń w klasie szkolnej.

12. Projektowanie scenariusza godziny wychowawczej oraz zajęć świetlicowych.

13. Zajęcia podsumowujące.

Uwagi:

https://informator.us.edu.pl/modules/84552/

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Basiaga
Prowadzący grup: Jan Basiaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Basiaga
Prowadzący grup: Jan Basiaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)