Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika i zoologia konserwatorska W2-S2BI19-2BL-68
Laboratorium (L) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Caughley G., Gunn A. 1996. Conservation Biology in Theory and Practice, Blackwell Science.

Ferson F., Burgman M. (red.). 2002. Quantitative methods for conservation biology, Springer - Verlag, New York,

Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt Tom I Kręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

Głowaciński Z. (red.). 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce + Suplement. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków.

Głowaciński Z., Nowacki J. (red.). 2004. Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków.

Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K. 2016. Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) 2014. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and flowering plants. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Kepel A., Kala B. 2016. CITES w Polsce i w Unii Europejskiej. Podręcznik dla praktyków. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Poznań http://salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/CITES/Podrecznik_CITES_2016.pdf

Kepel A., Heise W., Pawlaczyk P., Urbański P., Górski P. 2013. Aktualizacja Listy gatunków roślin objętych ochroną gatunkową oraz wskazania dla ich ochrony. Wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. PTOP Salamandra, Poznań

Kepel A., Kujawa A., Fałtynowicz W., Zalewska A. 2013. Aktualizacja listy gatunków grzybów objętych ochroną gatunkową oraz wskazania dla ich ochrony. Wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. PTOP Salamandra, Poznań.

Kepel A., (red.). 2013. Aktualizacja listy gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz wskazania dla ich ochrony. Wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. PTOP Salamandra, Poznań.

Meffe G. 1994. Principles of Conservation Biology, Sinauer Associates, Inc. Sunderland, 1997, Given D. R.: Principles and practice of plant conservation, Chapman & Hall, Londyn,

Parusel J. B., Urbisz A. (red.). 2012. Czerwona lista roślin naczyniowych województwa śląskiego. Raporty Opinie, 6, 2: 105-175. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.

Parusel J. B. (red.). 2013. Czerwone listy zwierząt kręgowych województwa śląskiego. Raporty Opinie, 6, 5: 1-147. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska,

Pullin A. S. 2007. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo

naukowe PWN. Warszawa Katowice.

Zarzycki K. Mirek Z. 2006. Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Wojewoda W., Szeląg Z.. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN. Kraków.

Symonides E. 2014. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Literatura wskazana przez prowadzących podczas zajęć

Literatura uzupełniająca:

Gmaj B. 2015. Ochrona gatunkowa grzybów w prawie polskim. Przegląd prawa ochrony środowiska 2: 191-211

Kujawa A. 2015. Zmiany w ochronie gatunkowej grzybów wielkoowocnikowych w Polsce – ku czemu zmierzamy. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 17(44/3): 11-16.

Mirek Z., Nikel A. 2009. Rare relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków.

Nowak A., Spałek K. (red.), 2002. Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole

Metody i kryteria oceniania:

Laboratoria zaliczane będą na podstawie pisemnego kolokwium przeprowadzanego na ostatnim laboratorium, zamykającym odpowiednio część botaniczną i zoologiczną przedmiotu. Każde kolokwium jest oceniane w skali ocen 2-5. Warunkiem zaliczenia laboratorium będzie uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej, co odpowiada uzyskaniu 51% poprawnych odpowiedzi z kolokwium.

Zakres tematów:

1. Wytyczne dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt – analiza aktów prawnych.

2. Specyfika ochrony wybranych krajowych grup zwierząt: bezkręgowce.

3. Specyfika ochrony wybranych krajowych grup zwierząt: kręgowce.

4. Specyfika ochrony wybranych krajowych grup zwierząt: kręgowce.

5. Identyfikacja i zróżnicowanie wybranych grzybów i porostów chronionych i zagrożonych w Polsce.

6. Czerwone listy i czerwone księgi. Identyfikacja najrzadszych chronionych i zagrożonych elementów flory naczyniowej Polski i Europy.

7. Identyfikacja i zróżnicowanie wybranych roślin zarodnikowych chronionych i zagrożonych w Polsce.

8. Rośliny chronione i zagrożone w badaniach i w praktyce ochrony przyrody: procedury i działania ochronne. Rośliny chronione i zagrożone w ogrodnictwie.

Metody dydaktyczne:

Analiza i interpretacja aktów prawnych, praca ze specjalistyczną literaturą (krajowe i regionalne czerwone księgi i czerwone listy, poradniki ochrony, analiza konkretnych przypadków działań ochronnych i konserwatorskich), praca z materiałem zielnikowym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:45 - 18:45, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala B-206
każdy poniedziałek, 13:45 - 17:30, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala B-206
każda środa, 13:45 - 18:45, Zdalny, sala Zajęcia zdalne
Andrzej Urbisz, Teresa Nowak, Barbara Fojcik, Adam Rostański, Dominik Chłond 3/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)