Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultet 3- Uczymy się uczyć, czyli studia moja pasja W3-PE-EWP-S2-N.ERUD3
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Beadle P. Jak uczyć? Wszystko, co musisz wiedzieć, by zostać supernauczycielem. Poznań 2010.

2. Brophy J. Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa 2002.

3. Czerniawska E., Ledzińska M. Ja i moja pamięć. Warszawa 1994.

4. Jagodzińska M. Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania. Gliwice 2008.

5. Markova D., Powell A. Twoje dziecko jest inteligentne. Jak poznać i rozwijać jego umysł, przeł. Marta Lewandowska. Warszawa 1996.

6. Milner A.D., Goodale M. A. Mózg wzrokowy w działaniu, przeł. Grzegorz Króliczak. Warszawa 2008.

7. Oelszlaeger B. Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2007.

8. Pamięć doskonała. Setki sposobów, by zwiększyć możliwości umysłu. Pod red. J. Fronczaka. Warszawa 2005.

9. Petlák E., Neropedagogika i neurodydaktyka - tendencje XXI wieku, Chowanna 2012 nr 2, s. 59-66.

10. Petty G., Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. Tłum. J. Bartosik. Sopot 2015.

11. Spitzer M. Jak uczy się mózg. Tłum. M. Guzowska-Dąbrowska. Warszawa 2012.

12. Sygnowski P. Szybka nauka dla wytrwałych. Gliwice 2005.

13. Sygnowski P. Szybka nauka praktyczne ćwiczenia. Gliwice 2008.

14. Zadbaj o mózg. Jak sprawdzić, by działał na pełnych obrotach pod red. P. Wierzbowskiego. Warszawa 2014.

15. Żylińska M. Neurodydaktyka . Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zapraszani będą do udziału w dyskusji, podejmowania prób rozpoznania swoich indywidualnych stylów uczenia się, preferencji modalnościowych, czy sprawdzania trwałości zapamiętywanego materiału z wykorzystaniem różnych metod i technik. Oceniana będzie zdolność krytycznego ustosunkowania się do poznawanych sposobów zapamiętywania, świadomość swojej wiedzy i umiejętności, samooceny własnych osiągnięć i rozumienia potrzeby stałego doskonalenia i dokształcania się a także zdolność do wyznaczenia kierunku własnego rozwoju.

Zakres tematów:

1. Polubić szkołę, czyli o metodach szybkiego uczenia się i zapamiętywania.

2. Ludzka pamięć, zasady efektywnego uczenia się, prawa pamięci.

3. Wybrane techniki zapamiętywania: akronimy, metoda łańcuchowa, technika rzymskiego pokoju, metoda kształtno-liczbowa, metoda haków /klucz/, technika historyjek, obrazowa metoda zapamiętywania.

4. Pamięć a przypominanie i zapominanie.

5. Uwaga i koncentracja i jej związek z procesami uczenia się.

6. Determinanty warunkujące sprawne wykorzystanie mózgu - przepisy na dania odżywiające mózg.

Metody dydaktyczne:

Wykorzystanie metod aktywizujących z uwzględnieniem pracy grupowej, zespołowej i indywidualnej a także materiałów multimedialnych - filmów zamieszczonych na kanale YouTube min Radosława Kotarskiego, Patrycji Obary i Angeliki Talagi (kanał TEDxKoninED, Polimaty itp.)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Małgorzata Mnich 29/27 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Małgorzata Mnich 28/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)