Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultet 3- Uczymy się uczyć, czyli studia moja pasja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-EWP-S2-N.ERUD3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet 3- Uczymy się uczyć, czyli studia moja pasja
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Mnich
Prowadzący grup: Małgorzata Mnich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalona zostanie na podstawie aktywności własnej studenta, podejmowania samodzielnych prób wykorzystania wybranych metod mnemotechnicznych, jak również grupowego rozwiązywania zadań poprawiających pamięć, uwagę i koncentrację.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy studentów na temat pamięci, uwagi, koncentracji a także zapoznanie z wybranymi rodzajami metod i technik szybkiego uczenia się. Będą okazją do sprawdzenia skuteczności zastosowanych metod w samodzielnym zapamiętywaniu jak i przypominaniu w zależności od osoby, jej indywidualnych zdolności i stylów uczenia się a także rodzaju materiału. Liczne ćwiczenia praktyczne pozwolą na wykorzystanie teorii w praktyce, co powinno pomóc studentom w samodzielnym uczeniu się i zdobywaniu wiedzy.

Uwagi:

O ocenie końcowej decydować będzie różnorodność podejmowanych aktywności, których celem będzie poznanie wybranych sposobów zapamiętywania i indywidualne rozpoznanie swoich preferencji modalnościowych i dominacji rożnych typów inteligencji wielorakich.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)