Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.4) W3-PE-MJS2-PPIW-3
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bałachowicz J.(1987). Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Warszawa.

2. Krasowicz G. (1997). Język, czytanie, dysleksja. Lublin.

3. Krasowicz-Kupis G. (1999). Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6 - 9 -letnich. Lublin.

4. Kruk J. (1998). Filozoficzno - pedagogiczne aspekty rozumienia tekstu. Kraków.

5. Laskowska J. (2007). Rozwój aktywności twórczej dzieci w sferze języka. Kraków

6. Szymański M., (2000) O metodzie projektów. Z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia, Warszawa. Cyt. za: J. Uszyńska-Jarmoc (2005), Metoda projektów a możliwości konstruowania przez dziecko wiedzy o sobie i świecie [w:] Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia, red. S. Guz, Wydawnictwo UMCS, Lublin

7. Śnieżyński M., (1998) Zarys dydaktyki dialogu. Wyd. Nauk. PAT. Kraków

8. Taraszkiewicz M. (1998) Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Wyd. CODN. Warszawa

9. Uszyńska-Jarmoc J., (2005) Metoda projektów a możliwości konstruowania przez dziecko wiedzy o sobie i świecie [w:] Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia, red. S. Guz, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Metody i kryteria oceniania:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki aktywnemu uczestnictwu studentów w zajęciach ćwiczeniowych, a także podejmowaniu dyskusji oraz umiejętności merytorycznego argumentowania i krytycznego analizowania wybranych projektów edukacyjnych prezentowanych na forum grupy.

Zakres tematów:

1. O umiejętności pisania uczniów najmłodszych słów kilka.

2. Słuchanie - zaniedbany aspekt szkolnej komunikacji.

3. Oswajanie ze sztuką słowa początki edukacji literackiej.

4. Kształcenia kompetencji tworzenia tekstu pisanego przez uczniów w wieku wczesnoszkolnym.

5. Zasada profilaktyki, czyli jak zapobiegać błędom ortograficznym uczniów najmłodszych.

6. W poszukiwaniu metod efektywnego nauczania ortografii.

7. Analiza pragmatyczna wybranych form wypowiedzi

8. Metody kształcenia sprawności językowej uczniów

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Małgorzata Mnich 69/72 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)