Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie tłumacza języka drugiego: Moduł 2, Tłumaczenie ustne i pisemne w drugim języku obcym 2, język chiński W1-FA-TL-S2-KTC2-TD2
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. A Practical Course of English-Chinese and Chinese-English Translation. (2002). Qinghua Daxue Chubanshe.

2. Thinking Chinese Translation. A course in translation method: Chinese to English. (2010). Routledge.

3. Materiały autentyczne (np. fragmenty gazet, magazynów, blogów) wybrane przez nauczyciela.

4. Słowniki, np. Oxford Chinese Dictionary. (2010). Oxford.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z następujących komponentów:

- aktywność na zajęciach (oraz kartkówki/przygotowanie do zajęć - zadanie domowe) (20%);

- tłumaczenia pisemne 3 tekstów (30%);

- test zaliczeniowy (50%).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny (min. oceny dostatecznej - 3,0) z każdego komponentu wchodzącego w skład zaliczenia.

Skala ocen:

90 – 100% bdb 5

84 – 89% db+ 4,5

78 – 83% db 4

72 – 77% dost+ 3,5

65 – 71% dost 3

0 – 64% ndst 2

Zakres tematów:

Tłumaczenie ustne i pisemne testów o zróżnicowanej tematyce (np. zdrowie, nauka, polityka):

- artykułów z gazet i czasopism;

- newsów;

- fragmentów powieści, opowiadań;

- piosenek, wierszy.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter praktyczny - warsztatowy. Metody praktyczne wykorzystywane w czasie zajęć obejmują:

- tłumaczenie ustne i pisemne, indywidualnie, w parze i w grupie;

- tłumaczenie przemówień innych osób w grupie;

- burze mózgów;

- analiza tłumaczeń z dyskusją;

- porównywanie tłumaczeń;

- praca ze słownikiem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Katarzyna Knoll 10/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)