Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie tłumacza języka drugiego: Moduł 2, Tłumaczenie ustne i pisemne w drugim języku obcym 2, język chiński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FA-TL-S2-KTC2-TD2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie tłumacza języka drugiego: Moduł 2, Tłumaczenie ustne i pisemne w drugim języku obcym 2, język chiński
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Knoll
Prowadzący grup: Katarzyna Knoll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

ćwiczenia - zaliczenie - średnia ważona ocen z następujących komponentów:

- aktywność na zajęciach (oraz kartkówki/przygotowanie do zajęć - zadanie domowe) (20%);

- tłumaczenia pisemne 3 tekstów (30%);

- test zaliczeniowy (50%).


egzamin - egzamin pisemny

Pełny opis:

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące zasad translatoryki przy dokonywaniu przekładu różnych rodzajów i form ogólnych i specjalistycznych tekstów oraz wypowiedzi ustnych z języka chińskiego i na język chiński.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym. Wybór konkretnej formy (nauczanie synchroniczne/asynchroniczne) zależy od tematu realizowanych zajęć oraz możliwości psychofizycznych studentów.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bańka-Orłowska
Prowadzący grup: Martyna Stanisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

ćwiczenia - zaliczenie - średnia ważona ocen z następujących komponentów:

- aktywność na zajęciach (oraz kartkówki/przygotowanie do zajęć - zadanie domowe) (20%);

- tłumaczenia pisemne 3 tekstów (30%);

- test zaliczeniowy (50%).


egzamin - egzamin pisemny

Pełny opis:

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące zasad translatoryki przy dokonywaniu przekładu różnych rodzajów i form ogólnych i specjalistycznych tekstów oraz wypowiedzi ustnych z języka chińskiego i na język chiński.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym. Wybór konkretnej formy (nauczanie synchroniczne/asynchroniczne) zależy od tematu realizowanych zajęć oraz możliwości psychofizycznych studentów.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bańka-Orłowska
Prowadzący grup: Martyna Stanisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

ćwiczenia - zaliczenie - średnia ważona ocen z następujących komponentów:

- aktywność na zajęciach (oraz kartkówki/przygotowanie do zajęć - zadanie domowe) (20%);

- tłumaczenia pisemne 3 tekstów (30%);

- test zaliczeniowy (50%).


egzamin - egzamin pisemny

Pełny opis:

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące zasad translatoryki przy dokonywaniu przekładu różnych rodzajów i form ogólnych i specjalistycznych tekstów oraz wypowiedzi ustnych z języka chińskiego i na język chiński.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym. Wybór konkretnej formy (nauczanie synchroniczne/asynchroniczne) zależy od tematu realizowanych zajęć oraz możliwości psychofizycznych studentów.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Knoll
Prowadzący grup: Wiktoria Gołuch, Katarzyna Knoll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM (ocena końcowa z modułu) jest średnią arytmetyczną dwóch pozytywnych ocen (≥3,0):

(1) oceny z ćwiczeń,

(2) oceny z egzaminu.


Średnia do X,25 to ocena X,0 i X,75 to ocena X,5 (np. średnia 3,25 z ćwiczeń to OKM 3,0). Przy obliczaniu OKM brane są pod uwagę ewentualne oceny niedostateczne.


Egzamin ma formę pisemną.

Pełny opis:

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące zasad translatoryki przy dokonywaniu przekładu różnych rodzajów i form ogólnych i specjalistycznych tekstów oraz wypowiedzi ustnych z języka chińskiego i na język chiński.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-16 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Knoll
Prowadzący grup: Wiktoria Gołuch, Katarzyna Knoll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)