Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia z embriologią i genetyką W4-FM-S1-4-19-12
Wykład (W) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Fletcher H., I. Hickey, P. Winter. Krótkie wykłady. Genetyka. PWN, 2010, 2013 (wyd.3).

Alberts i inni. 2007, 2016 (wyd.2). Podstawy biologii komórki. Tłum. Pod red. H. Kmity, P. Wojtaszek, PWN.

Brown. Genomy. PWN, 2019 (wyd. 4).

Bal J. 2013. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa

Tobias E.S., M. Connor, M. Ferguson-Smith (red. wyd. polskiego – A. Latos-Bieleńska). 2014. Genetyka medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Maćkowiak M., Michalak A (red). Biologia. Jedność i różnorodność. 2008 Wydawnictwo Szkolne PWN. Rozdział 21 Rozwój i rozmnażanie.

Alberts B., Bray D., Hopkin K., Walter P. 2019. Podstawy biologii komórki, tom 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (Rozdziały: 5:str 169-187)

Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki 2003. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (Rozdziały: 4.2: str. 105-127; 8: str. 236-240, 245-252, 264-269, 274-275)

Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. (red.). Biologia komórki roślinnej, tom 1. Struktura. 2008. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.(Rozdziały: 1.1.3, 1.1.4, 2)

Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. (red.). Biologia komórki roślinnej, tom 2. Funkcja. 2009. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. (Rozdział 3: str. 38-46)

Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska M.J. Podstawy cytogenetyki roślin. 2005. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (Rozdziały: 1.3: str. 38; 2.1; 2.2: str. 56-64, 73-78; 3.2)

Literatura uzupełniająca

Bradley J.R., Johnson D.R., Pober B.R. (red. naukowa tłumaczenia T. Mazurczak). 2009. Genetyka medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Jura Cz., Klag J. 2005. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka tom 1 PWN. Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin w postaci pytań o charakterze testowym i opisowym.

Skala procentowa do oceny z zaliczenia końcowego:

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta >90 - 100% liczby punktów

Dobry plus – uzyskanie przez studenta >80 - 90% liczby punktów

Dobry – uzyskanie przez studenta >70 - 80% liczby punktów

Dostateczny plus – uzyskanie przez studenta >60 - 70% liczby punktów

Dostateczny – uzyskanie przez studenta >50 - 60% liczby punktów

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta 0 - 50% liczby punktów

Zakres tematów:

Wykład 1. Budowa komórki – cz. I

Wykład 2. Budowa komórki – cz. II

Wykład 3. Wertykalny transfer informacji genetycznej. Regulacja cyklu komórkowego

Wykład 4. Budowa DNA. Budowa genomu człowieka. Replikacja.

Wykład 5. Przepływ informacji genetycznej: transkrypcja i translacja.

Wykład 6. Dziedziczenie cech i chorób u człowieka.

Wykład 7. Rozmnażanie bezpłciowe i płciowe zwierząt.

Wykład 8. Gametogeneza i wczesne etapy rozwoju zwierząt.

Wykład 9. Gastrulacja, różnicowanie warstw zarodkowych, rola błon płodowych.

Metody dydaktyczne:

Wykład z ilustrowanymi przykładami z najnowszej, także anglojęzycznej, literatury (publikacje, podręczniki).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala B-01
Marzena Kurowska, Piotr Świątek, Dominika Idziak-Helmcke 15/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.