Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia z embriologią i genetyką W4-FM-S1-4-19-12
Konwersatorium (K) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Fletcher H., I. Hickey, P. Winter. Krótkie wykłady. Genetyka. PWN, 2010, 2013 (wyd.3).

Alberts i inni. 2007, 2016 (wyd.2). Podstawy biologii komórki. Tłum. Pod red. H. Kmity, P. Wojtaszek, PWN.

Brown. Genomy. PWN, 2019 (wyd. 4).

Bal J. 2013. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa

Tobias E.S., M. Connor, M. Ferguson-Smith (red. wyd. polskiego – A. Latos-Bieleńska). 2014. Genetyka medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Maćkowiak M., Michalak A (red). Biologia. Jedność i różnorodność. 2008 Wydawnictwo Szkolne PWN. Rozdział 21 Rozwój i rozmnażanie.

Literatura uzupełniająca

Bradley J.R., Johnson D.R., Pober B.R. (red. naukowa tłumaczenia T. Mazurczak). 2009. Genetyka medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Jura Cz., Klag J. 2005. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka tom 1 PWN. Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na konwersatorium oraz ocena z kart pracy.

Na ocenę z konwersatorium składają się oceny uzyskane z trzech bloków tematycznych tj. anatomia, histologia i genetyka, wyciągnięta zostanie średnia arytmetyczna.

Skala procentowa do oceny kart pracy:

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta >90 - 100% liczby punktów

Dobry plus – uzyskanie przez studenta >80 - 90% liczby punktów

Dobry – uzyskanie przez studenta >70 - 80% liczby punktów

Dostateczny plus – uzyskanie przez studenta >60 - 70% liczby punktów

Dostateczny – uzyskanie przez studenta >50 - 60% liczby punktów

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta 0 - 50% liczby punktów

Zakres tematów:

Konwersatorium 1. Budowa komórki

Konwersatorium 2. Podziały komórkowe – mitoza i mejoza. Regulacja cyklu komórkowego.

Konwersatorium 3. Zmienność genetyczna i dziedziczność. Biologiczne bazy danych.

Konwersatorium 4. Budowa genu. Kod genetyczny. Projekt poznania genomu człowieka.

Konwersatorium 5. Rozwój zarodkowy człowieka.

Konwersatorium 6. Inżynieria embriologiczna.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium z ilustrowanymi przykładami z najnowszej, także anglojęzycznej, literatury (publikacje, podręczniki). Dyskusja. Praca własna studenta obejmująca przygotowanie do konwersatorium oraz wypełnienie kart pracy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala B-17
Marzena Kurowska, Piotr Świątek, Dominika Idziak-Helmcke 6/20 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala B-17
Marzena Kurowska, Piotr Świątek, Dominika Idziak-Helmcke 9/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.