Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia z embriologią i genetyką W4-FM-S1-4-19-12
Laboratorium (L) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Fletcher H., I. Hickey, P. Winter. Krótkie wykłady. Genetyka. PWN, 2010, 2013 (wyd.3).

Brown. Genomy. PWN, 2019 (wyd. 4).

Jura Cz., Klag J. 2005. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka tom 1 PWN. Warszawa.

Alberts B., Bray D., Hopkin K., Walter P. 2019. Podstawy biologii komórki, tom 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (Rozdziały: 5:str 169-187)

Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki 2003. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (Rozdziały: 4.2: str. 105-127; 8: str. 236-240, 245-252, 264-269, 274-275)

Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. (red.). Biologia komórki roślinnej, tom 1. Struktura. 2008. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.(Rozdziały: 1.1.3, 1.1.4, 2)

Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. (red.). Biologia komórki roślinnej, tom 2. Funkcja. 2009. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. (Rozdział 3: str. 38-46)

Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska M.J. Podstawy cytogenetyki roślin. 2005. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (Rozdziały: 1.3: str. 38; 2.1; 2.2: str. 56-64, 73-78; 3.2)

Literatura uzupełniająca

Maćkowiak M., Michalak A (red). Biologia. Jedność i różnorodność. 2008 Wydawnictwo Szkolne PWN. Rozdział 21 Rozwój i rozmnażanie.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia całego cyklu ćwiczeń jest obecność na wszystkich zajęciach (dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność), wykonanie wszystkich zadań praktycznych, sporządzenie raportów (według wymagań prowadzących ćwiczenia) oraz uzyskanie oceny końcowej co najmniej dostatecznej (3,0) z części laboratoryjnej. Na ocenę z laboratorium składają się: ocena z raportów z ćwiczeń 1 (33,3%) i ćwiczenia 3 (33,3%) oraz ocena z kolokwium z ćwiczeń 1 (33,3%). Kolokwium będzie przeprowadzone w terminie wskazanym przez prowadzącego ćwiczenie.

Zakres tematów:

Ćwiczenie 1

Temat: Identyfikowanie chromosomów człowieka. Przebieg podziału mitotycznego; obliczanie indeksu mitotycznego i indeksu faz. Rozpoznawanie stadiów podziału mejotycznego

Ćwiczenie 2

Temat: Amplifikacja fragmentu genu HvHPA1 u jęczmienia z wykorzystaniem reakcji PCR

Ćwiczenie 3

Temat: Wybrane etapy rozwoju zarodkowego zwierząt

Metody dydaktyczne:

Przeprowadzanie eksperymentów na każdym spotkaniu pod opieką prowadzącego, korzystając z instrukcji do ćwiczeń. Analiza wyników. Sporządzenie raportu, gdy jest wymagany.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala B-17
Kornelia Gudyś, Dominika Idziak-Helmcke, Anna Urbisz 6/15 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala B-17
Kornelia Gudyś, Dominika Idziak-Helmcke, Anna Urbisz 9/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.