Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych 2 W3-PC-MJS-PS3-5
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2009,

Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wyd. Naukowe UJ, Kraków, 2009

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2018

Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001,

Gruszczyński L.: Kwestionariusze w socjologii, Wyd UŚ. Katowice 1999

Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Lublin 2007

Lutyńska K., Wywiad kwestionariuszowy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984,

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

Mayntz R., Holm K., Hubner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa 1985.

Nowak S. (red.), Metody badań socjologicznych, Warszawa 1965.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

Silverman D., Interpretacja badań jakościowych, PWN, Warszawa, 2008

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa, 2008

Sztumski J. , Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995,

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny testowy realizowany na platformie MSTeams (z wykorzystaniem aplikacji testowych).

Kryteria oceniania:

90%-100%: bdb

80%-89%:+db

70%-79%: db

60%-69%:+dst

50%-59%:dst

poniżej 50%: ndst

Zakres tematów:

Planowanie i organizacja badania naukowego.

Struktura procesu badawczego,

Rola teorii w projektowaniu i interpretowaniu wyników badań empirycznych.

Konceptualizacja, operacjonalizacja w badaniach ilościowych, jakościowych i mieszanych.

Narzędzia pomiarowe w badaniach społecznych

Dobór próby badawczej - modele probabilistyczne i nieprobabilistyczne.

Podstawowe metody badań ilościowych i jakościowych. Badania na planie mieszanym.

Opracowanie materiału badawczego o charakterze ilościowym i jakościowym. Formułowanie wniosków.

Przygotowanie raportu z badań empirycznych.

Etyczne problemy badań naukowych.

Metody dydaktyczne:

Autorski wykład prowadzony on-line z wykorzystanie materiałów wizualnych na platformie MSTeams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Andrzej Górny 38/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)