Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki nowożytnej powszechnej W1-HS-S1-HNPW
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Alberti Leone Battista, O malarstwie, oprac. Maria Rzepińska, Wrocław 1963;

Alberti Leone Battista, Ksiąg dziesięć o sztuce budowania, Warszawa 1960;

Ballenstedt J., Jak Brunelleschi budował kopułę Santa Maria del Fiore, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", z. 2, t. XLI, Warszawa 1996, s. 99-105;

Bastek G., Warsztaty weneckie w drugiej połowie XV i w XVI wieku. Bellini, Giorgione, Tycjan, Tintoretto, Warszawa 2010;

Berger, R., A Royal Passion: Louis XIV as Patron of Architecture, Cambridge 1994;

Białostocki J., „Barok”: styl, epoka. postawa, „Biuletyn Historii Sztuki”, 20 (1958) [lub w: tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976];

Białostocki J., Sztuka XV wieku od Parlerów do Dürera, Warszawa 2010;

Boczkowska A., Hieronim Bosch. Astrologiczna symbolika jego dzieł, Wrocław 1977;

Bochnak, A., Historia sztuki nowożytnej, t. 1 i 2, Warszawa – Kraków 1970;

Chastel A., Sztuka włoska, t. 1-2, Warszawa 1978;

Couchard J.P., Sztuka francuska, Warszawa 1981;

DaCosta Kaufmann T., Court, Cloister and City. The Art and Culture of Central Europe 1450–1800, London 1995;

Dejiny českého vytvarného umení, t. II: Od počatku renesance do zaveřů baroka, cz. 1-2, Praha 1989;

Genaille R., Sztuka flamandzka i belgijska, Warszawa 1976;

The Glory of the Baroque in Bohemia. Essays on Art, Culture and Society in the 17th and 18th Centuries, Prague 2001;

Hempel E., Baroque art and Architecture in Central Europe. Germany / Austria / Switzerland / Hungary / Czechoslovakia / Poland, London 1965 (“The Pelican History of Art”);

Hutt W., Niemieckie malarstwo późnego gotyku i renesansu, Warszawa 1985;

Kalinowski K., Warsztat barDejiny českého vytvarného umení, t. II: Od počatku renesance do zaveřů baroka, cz. 1-2, Praha 1989; okowego rzeźbiarza, „Artium Queastiones”, 1995, VII, s. 103-140;

Krasny P., Visibilia signa ad pietatem excitantes. Teoria sztuki sakralnej pisarzy kościelnych epoki nowożytnej, Kraków 2010;

Leonarda da Vinci "Traktat o malarstwie" [tł. z wł., przedm. i oprac. M. Rzepińska], Wrocław 1984;

Levey M., Wczesny renesans, Warszawa 1972;

Levey M., Dojrzały renesans, Warszawa 1980;

Levey M., Painting and Sculpture in France 1700–1789, Harmondsworth, Middlesex 1995 (“The Pelican History of Art”);

Murray P., Architektura włoskiego renesansu, Toruń 1999;

Majdecki L., Historia ogrodów, t. 1-2, Warszawa 2007;

Pauli T., Piero della Francesca: humanista, teoretyk sztuki, mistrz perspektywy, Warszawa, 2002;

Pevsner N., Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976;

Panofsky E., Rzeczywistość i symbol w malarstwie niderlandzkim XV wieku, [w:] Studia z historii sztuki, wybór, oprac. i posł. J. Białostocki, Warszawa 1971, s.122-150;

Pfeiffer H. W., Kaplica Sykstyńska na nowo odkryta, Kraków 2008;

Secomska K., Malarstwo francuskie XVII wieku, Warszawa 1985;

Sprutta J., Michał Anioł Buonarotti o sztuce pięknie i religijności, „Studia Gnesnensia”, t. XXV, 2011, s. 425-433;

Rzepińska M., Malarstwo Cinquecenta, Warszawa 1976;

Tomkiewicz W., Piękno wielorakie, Warszawa 1971;

Tomkiewicz W., Rokoko, Warszawa 1988;

Waźbiński Z., Malarstwo Quattrocenta, Warszawa 1972;

Ziemba A., Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500, t. I: Sztuka dworu burgundzkiego oraz miast niderlandzkich, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z wykładu jest tożsama z oceną z egzaminu (zob. sposób ustalania oceny końcowej)

Zakres tematów:

1. Ideologiczne podstawy renesansu.

2. Protorenesans w malarstwie włoskim i niderlandzkim

3. Środowisko florenckie w XV wieku

4. Architektura quattrocenta.

5. Rzeźba quattrocenta.

6. Malarstwo quattrocenta.

7. Malarstwo niderlandzkie i niemieckie w XVI wieku.

8. Dojrzały renesans: Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael, Donato Bramante.

9. Wenecka szkoła kolorystyczna.

10. Renesans w Europie Środkowej.

11. Manieryzm– malarstwo, rzeźba, architektura.

12. Ideologiczne podstawy sztuki kontrreformacji i reformacji.

13. Sztuka manieryzmu.

14. Architektura barokowa w Italii.

15. Architektura barokowa we Francji i Anglii.

16. Architektura barokowa w Europie środkowej.

17. Rzeźba doby baroku (Italia, Francja, Europa Środkowa).

18. Malarstwo doby baroku (Italia, Francja, Hiszpania, Europa Środkowa.

19. Rokoko.

Metody dydaktyczne:

Wykład ilustrowany prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:45, sala Zajęcia zdalne
Mirosława Sobczyńska-Szczepańska 9/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)