Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot ogólnokształcący 2- Socjologia W3-PS-SM-SOC
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

2. Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.

3. Henryk Domański, Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.

4. Piotr Sztompka, Marek Kucia [red.], Socjologia. Lektury, Znak, Kraków 2004.

5. Anthony Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2004.

6. Norman Goodman, Wstęp do socjologii, Zysk i S-ka, Poznań 1997.

7. Jan Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, KUL, Lublin.

8. Jan Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, KUL, Lublin.

9. Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska [red.], Socjologia codzienności, Znak, Kraków 2008.

10. Marian Golka, Socjologia kultury, SCHOLAR, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania opisane zostały w sekcji: Sposób ustalania oceny końcowej.

Zakres tematów:

Wybrane tematy wykładów:

1. Socjologia jako nauka, jej specyfika i przemiany

2. Główne nurty i orientacje teoretyczne w socjologii

3. Socjologiczna problematyka osobowości, tożsamości i postaw

4. Grupy społeczne i ich typologie

5. Problem struktury społecznej

6. Nierówności społeczne i stratyfikacja

7. Ruchliwość społeczna

8. Przemiany struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach

9. Działania zbiorowe i ruchy społeczne

10. Problematyka społeczeństwa obywatelskiego

11. Od kultury symbolicznej do kultury masowej - wybrane problemy socjologii kultury.

12. Postępowanie badawcze w socjologii

Metody dydaktyczne:

Wykład, którego tezy, problemy i wątki ilustrowane są prezentacjami dokonywanymi za pomocą programu PowerPoint.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Zbigniew Zagała 105/120 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)