Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot ogólnokształcący 2- Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PS-SM-SOC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot ogólnokształcący 2- Socjologia
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jach
Prowadzący grup: Łukasz Jach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

Moduł ma na celu zaznajomienie studentów z narzędziami opisu rzeczywistości w kategoriach socjologicznych (pojęciami, ramami teoretycznyymi i podejściem empirycznym). Student powinien zdobyć wiedzę na temat głównych problemów, którymi zajmuje się socjologia jako nauka pograniczna dla psychologii. Oprócz orientacji w teoriach i badaniach socjologicznych student powinien posiąść umiejętność integrowania wiedzy socjologicznej i psychologicznej oraz wykorzystywania jej w analizie i rozwiązywaniu problemów, pojawiających się zarówno w sferze badań naukowych, jak i działalności praktycznej. W toku studiowania modułu student powinien posiąść kompetencję efektywnego porozumiewania się i współpracy z socjologami na bazie rozumienia języka socjologii, jej specyfiki i przydatności do rozwiązywania problemów z obszaru różnych dziedzin psychologii.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zagała
Prowadzący grup: Zbigniew Zagała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną uzyskaną z egzaminu. Egzamin odbywa się w sali wykładowej lub - z powodów uzasadnionych warunkami sanitarnymi - realizowany jest za pośrednictwem platformy Ms Forms. Ma on formę pisemną i składa się z pięciu pytań otwartych sformułowanych na podstawie treści wykładu. Uzyskana z niego ocena wynika z sumy zgromadzonych punktów przyznanych za odpowiedzi na pytania. Pełna poprawna odpowiedź na jedno pytanie pozwala uzyskać 1 punkt, co oznacza, że maksymalnie w trakcie egzaminu można zdobyć 5 punktów. Odpowiedzi niepełne punktowane są odpowiednio niżej.

Kryteria oceny:

4,51 – 5,00 punktów – ocena: bardzo dobry

4,01 – 4,50 punktów – ocena: dobry plus

3,51 – 4,00 punktów – ocena: dobry

3,01 – 3,50 punktów – ocena: dostateczny plus

2,51 – 3,00 punktów – ocena: dostateczny

2,50 i mniej punktów – ocena: niedostateczny


Egzamin pisemny trwa 45 minut.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów. Ich treść obejmuje teoretyczne podstawy socjologii, charakterystykę wybranych zjawisk i procesów oraz postawy metod i technik wykorzystywanych w badaniach socjologicznych. Wykład realizowany jest za pośrednictwem platformy Ms Teams. Tezy, problemy i wątki wykładu ilustrowane są prezentacjami dokonywanymi za pomocą programu PowerPoint.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zagała
Prowadzący grup: Zbigniew Zagała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną uzyskaną z egzaminu. Egzamin odbywa się w sali wykładowej lub - z powodów uzasadnionych warunkami sanitarnymi - realizowany jest za pośrednictwem platformy Ms Forms. Ma on formę pisemną i składa się z pięciu pytań otwartych sformułowanych na podstawie treści wykładu. Uzyskana z niego ocena wynika z sumy zgromadzonych punktów przyznanych za odpowiedzi na pytania. Pełna poprawna odpowiedź na jedno pytanie pozwala uzyskać 1 punkt, co oznacza, że maksymalnie w trakcie egzaminu można zdobyć 5 punktów. Odpowiedzi niepełne punktowane są odpowiednio niżej.

Kryteria oceny:

4,51 – 5,00 punktów – ocena: bardzo dobry

4,01 – 4,50 punktów – ocena: dobry plus

3,51 – 4,00 punktów – ocena: dobry

3,01 – 3,50 punktów – ocena: dostateczny plus

2,51 – 3,00 punktów – ocena: dostateczny

2,50 i mniej punktów – ocena: niedostateczny


Egzamin pisemny trwa 45 minut.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów. Ich treść obejmuje teoretyczne podstawy socjologii, charakterystykę wybranych zjawisk i procesów oraz postawy metod i technik wykorzystywanych w badaniach socjologicznych. Wykład realizowany jest za pośrednictwem platformy Ms Teams. Tezy, problemy i wątki wykładu ilustrowane są prezentacjami dokonywanymi za pomocą programu PowerPoint.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)