Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologiczne podstawy zachowania W3-PS-NM-BPZ
Laboratorium (L) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zalecane piśmiennictwo (wybór wg wskazań prowadzącego, mogą być nowsze wydania, pogrubione pozycje podstawowe):

1.Bullock J., Boyle III. J., Wang M.B. Fizjologia. Urban & Partner 1997

2.Campbell N.A.: Biologia. DW Rebis 2012

3.Dee Unglaub Silverthorn. Fizjologia człowieka. Zintegrowane podejście. WL PZWL 2018

4.Fix J.d. Neuroanatomia. Urban & Partner 1997

5.Ganong W.F. Fizjologia. WL PZWL 2007

6.Gołąb B. Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. PZWL 2004

7.Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. (red.) Mózg a zachowanie. WN PWN 2005

8.Hansen J.T. i Koeppen B.M. Atlas fizjologii człowieka Nettera. Urban & Partner 2005

9.Kalat J.W. Biologiczne podstawy psychologii. WN PWN, 2006

10.Konturek S. Fizjologia człowieka. T. IV –Neurofizjologia. Wyd. UJ 1998

11.Longstaff A. Krótkie wykłady. Neurobiologia. WN PWN 2006

12.Martin Neil G. Neuropsychologia. WL PZWL 2001

13.McLaughlin D., Stamford J., White D., Fizjologia człowieka. Krótkie wykłady. WN PWN 2008

14.Sadowski B. Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. PWN 2001

15.Solomon E.P., Berg L.R. Biologia Wydawnictwo Multico 2006

16.Traczyk W. Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL 2002

17.Traczyk W., Trzebski A. (red.) Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL 2001

Metody i kryteria oceniania:

Oceny częściowe na podstawie kolokwium - testu jednokrotnego wyboru spośród czterech możliwych odpowiedzi. Warunkiem zaliczenia końcowego laboratorium jest średnia ocen powyżej 2,75, nie więcej niż 3 nieobecności oraz brak niepoprawionych ocen niedostatecznych (2,0) Na ocenę końcową składają się równocennie wszystkie oceny z kolokwiów oraz ewentualnych popraw – wyliczana jest średnia arytmetyczna.

Zakres tematów:

Przedmiot obejmuje następujący zakres zagadnień:

1. WPROWADZENIE. CZŁOWIEK JAKO ISTOTA BIOLOGICZNA

2. METABOLIZM KOMÓRKI

3. GENETYKA MOLEKULARNA

4. GENETYKA KLASYCZNA

5. UKŁADY NARZĄDÓW I

6. UKŁADY NARZĄDÓW II

7. HOMEOSTAZA WEWNĄTRZUSTROJOWA

8. BIOLOGICZNE ASPEKTY ROZRODU CZŁOWIEKA

9. ZARYS BUDOWY UKŁADU NERWOWEGO

10. ANATOMIA FUNKCJONALNA RDZENIA KRĘGOWEGO I PNIA MÓZGU

11. ANATOMIA FUNKCJONALNA MÓŻDŻKU I AUN

12. ANATOMIA FUNKCJONALNA PRZODOMÓZGOWIAI

13. ANATOMIA FUNKCJONALNA PRZODOMÓZGOWIA II, RECEPTORY I NARZĄDY ZMYSŁÓW –ZASADY DZIAŁANIA

14. RECEPTORY I NARZĄDY ZMYSŁÓW –BUDOWA, FIZJOLOGIA EFEKTORÓW, UKŁAD NARZĄDÓW RUCH

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, karta pracy, proste doświadczenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:50 - 17:20, sala 206
Alina Kafel 15/16 szczegóły
2 każdy wtorek, 15:50 - 17:20, sala 113
Marta Sawadro 14/16 szczegóły
3 każdy wtorek, 17:25 - 18:55, sala 206
Alina Kafel 16/16 szczegóły
4 każdy wtorek, 17:25 - 18:55, sala 113
Bartosz Łozowski 14/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)