Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej W3-PE-OWiTP-S1-10
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Górnicka B., Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej - wybrane zagadnienia. Opole 2015.

2. Kamińska U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice 2003.

3. Dołęga Z., John-Borys M. (red.), Zdrowie psychiczne uczniów - różne konteksty i odniesienia. Katowice 2009.

4. Paszkiewicz A., Łobacz M., Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej. Warszawa 2013.

5. Kruk-Lasocka J., Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej. Wrocław 2012.

6. Robinson B. E., Rhoden J. L., Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin alkoholowych. Praktyczny przewodnik. Warszawa 2017.

7. Michalska K., Jaszczak-Kuźmińska D., ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie - diagnoza, interwencja pomoc.

Dzieci alkoholików w perspektywie rozwojowej i klinicznej / Lidia Cierpiałkowska, Iwona Grzegorzewska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016

Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin alkoholowych : praktyczny przewodnik / Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden ; [tłumaczenie Agnieszka Marciniak], PARPA 2017

Zdrowie psychiczne uczniów - różne konteksty i odniesienia / pod red. Zofii Dołęgi i Marii John-Borys, Katowice 2009

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa stanowi średnią z: oceny z wykonanych zadań projektowych oraz merytorycznej aktywności na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Ustalenia terminologiczne z zakresu metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej.

3. Zasady, metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej. Nauczyciel wychowawca jako animator działalności opiekuńczo-wychowawczej.

4. Odrzucenie rówieśnicze. Diagnoza sytuacji dziecka w zespole klasowym.

5. Uczeń - ofiara przemocy domowej. Diagnoza i wsparcie.

6. Uczeń doświadczający zaniedbań ze strony środowiska rodzinnego.

7. Uczeń z rodziny alkoholowej.

8. Uczniowie - ofiary i sprawcy mobbingu.

9. Uczeń z niepełnosprawnością.

10. Uczeń z ADHD

11. Wpieranie rozwoju asertywności i niezależności u dzieci.

12. Wsparcie wychowanka z fobią szkolną

13. Nieśmiały uczeń w klasie szkolnej.

14. Projektowanie scenariusza godziny wychowawczej oraz zajęć świetlicowych.

15. Zajęcia podsumowujące.

Metody dydaktyczne:

opis, pogadanka, praca z książką, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala 209
co drugi czwartek (parzyste), 15:30 - 17:00, sala 111
Jan Basiaga 27/27 szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 209
co drugi czwartek (parzyste), 17:15 - 18:45, sala 7
Jan Basiaga 24/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)