Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza W3-PE-OWiTP-S1-9
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Badora S., Róg A., Zięba–Kołodziej B. (red.), Pedagogika opiekuńcza. W poszukiwaniu rozwiązań teoretycznych i praktycznych, PWSZ, Tarnobrzeg 2014;

Albański L., Gola S., Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczej, Karkonoska Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2013;

Apanel, D. (red.) (2009). Opieka i wychowanie – tradycja i problemy współczesne. Kraków: OW Impuls

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (czasopismo)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny - student losuje 2 pytania z zakresu tematyki wykładów

Wyczerpująca odp. na 2 pytania - bdb.

Odpowiedź poprawna, z niewielkimi brakami w wiedzy - db

Podstawowy zakres wiedzy - dst

Wyraźne braki w podstawowej wiedzy z przedmiotu - ndst.

Zakres tematów:

1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jako dyscyplina naukowa. Podstawowe pojęcia z obszaru pedagogiki opiekuńczej oraz ich zakresy znaczeniowe (opieka, pomoc, wychowanie, kompensacja społeczna, proces opieki, proces opiekuńczo-wychowawczy, funkcje opiekuńcze, stosunek opiekuńczy, sieroctwo naturalne, sieroctwo społeczne).

2. Prekursorzy i reprezentanci pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w Polsce.

3. Zagraniczni przedstawiciele pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

4. Współczesne dylematy polskich rodzin. Wychowawcze skutki migracji zarobkowych.

5. Wychowanie a mass media. Zdrowie psychiczne i dobrostan dzieci i młodzieży.

6. Zaniedbanie- różne oblicza krzywdzenia dzieci.

7. Problemy opieki nad seniorami.

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala Zajęcia zdalne
Dagmara Dobosz 51/54 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)