Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza W3-PE-OWiTP-S1-9
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Pedagogika opiekuńcza w zarysie. 1 / Zdzisław Dąbrowski. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006.

• Pedagogika opiekuńcza w zarysie. 2 / Zdzisław Dąbrowski. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006.

• Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010.

• Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej : wybrane zagadnienia : podręcznik akademicki / Beata Górnicka ; Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015.

• Człowiek jako istota opiekująca się: szkice pedagogiczne / Sylwia Badora, Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2013

• Obowiązujące akty prawne

Metody i kryteria oceniania:

test, obecność na zajęciach, dodatkowo brana będzie pod uwagę merytoryczna aktywność na zajęciach

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Pedagogika opiekuńcza – wprowadzenie. Istota wychowania w rodzinie .

3. Instytucje uzupełniające funkcje rodziny- rodzaje i charakterystyka.

4. Instytucje wsparcia.

5. Seksualizacja dzieciństwa oraz dziecko w kulturze konsumpcjonizmu.

6. Problem ubóstwa oraz sieroctwa dzieci i młodzieży.

7-8 Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

9-10. Rodzinne formy opieki.

11-12. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego, rodzinnego oraz socjalizacyjnego.

13. Formy opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

14. Formy opieki nad ludźmi starymi.

15. Zajęcia podsumowujące, test zaliczeniowy.

Metody dydaktyczne:

podająca, studia przypadków, materiały video, dyskusja, burza mózgów, praca z tekstem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 7
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 7
Dagmara Dobosz 25/27 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 7
co drugi poniedziałek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 7
Dagmara Dobosz 26/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)