Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania W3-PE-S1-BIOLPOZACH
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Doleżych B., Łaszczyca P. (red.), Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania z elementami higieny szkolnej. Toruń 2003

Jaczewski A. (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. W-wa 2001

Jopkiewicz A., Suliga E.; Biologiczne podstawy rozwoju człowieka. Kielce 1995

Jopkiewicz A., Suliga E.; Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Radom-Kielce 2006

Komosińska K., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Olsztyn 1995

Świderska M., Budzyńska - Jewtuch I., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Łódź 2008 Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka . W-wa 2005

Wolański N., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. W-wa 1983

Woynarowska B., Zdrowie i szkoła. W-wa 2000 r.

Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne podstawy kształcenia

i wychowania. W-wa 2010

Bartkowiak Z., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. W-wa 1981

Malinowski A. Norma biologiczna a rozwój somatyczny człowieka. W-wa 1987

Wojtowicz S. Zarys anatomii i fizjologii człowieka. Kraków 1985

Metody i kryteria oceniania:

W ramach wykładu wszyscy studenci napiszą test obejmujący zakres materiału realizowany na wykładzie.Oceniane będzie znajomość bio-medycznych uwarunkowań rozwoju człowieka, procesu wychowania i kształcenia.

Zakres tematów:

1. 1. Podstawowe pojęcia z zakresu biologii rozwoju człowieka: Definicja rozwoju (osobniczy, filogenetyczny, jawny, utajony, progresywny, regresywny). Sfery rozwoju (biologiczna, psychiczna, społeczna, seksualna). Aspekty rozwoju fizycznego: ilościowe, jakościowe i energetyczno-informacyjne. Tendencja przemian w rozwoju.

2. Czynniki rozwoju osobniczego człowieka: Determinanty rozwoju (płeć, rasa, konstytucja). Genetyczne czynniki rozwoju fizycznego. Stymulatory rozwoju. Modyfikatory rozwoju (naturalne, społeczno-kulturowe). Pojęcie dymorfizmu płciowego.

3. Periodyzacja rozwoju osobniczego człowieka: Etapowość w rozwoju osobniczym. Okresy rozwoju ontogenetycznego - zaspokajanie potrzeb w ontogenezie. Przebieg rozwoju motorycznego w ontogenezie.

4. Patomechanizm zaburzeń somatycznych i wad wrodzonych: Okresy krytyczne dla rozwoju.

Błędy w przekazywaniu informacji genetycznej. Teratologia i czynniki teratogenne. Poród i ryzyko z nim związane. Uraz okołoporodowy.

5. Wybrane zaburzenia w rozwoju somatycznym i stanie zdrowia: Nieprawidłowości w regulacji neurohormonalnej ustroju ( karłowatość przysadkowa, akromegalia, gigantyzm, choroby tarczycy). Zaburzenia rozwoju somatycznego (otyłość, zaburzenia wzrastania). Inne, wybrane choroby przewlekłe.

6. Aparat koordynacyjno-regulacyjny- układ nerwowy: Funkcja i rozwój układu nerwowego. Komórka nerwowa-neuron- budowa i rodzaje. Budowa mózgowia (ośrodki mózgowe, opony mózgowia i rdzenia kręgowego, komory mózgowia i płyn mózgowo-rdzeniowy, rdzeń kręgowy). Obwodowy układ nerwowy. Wegetatywny (autonomiczny układ nerwowy).

7. Aparat koordynacyjno-regulacyjny- układ hormonalny: Zależność układu nerwowego i hormonalnego w regulacji homeostazy. Rola i podział hormonów. Piętra układu hormonalnego.

8. Aparat koordynacyjno-regulacyjny -układ immunologiczny: Immunologia jako nauka o odporności. Rodzaje odporności. Elementy układu immunologicznego. Odporność humoralna a komórkowa. Wrota zakażenia a odczyn organizmu. Pamięć immunologiczna.

9. Homeostaza: Homeostaza i mechanizmy regulacji stałości środowiska wewnętrznego. Homeostaza energetyczna- metabolizm, zapotrzebowanie energetyczne. Ośrodki sterujące przyjmowaniem pokarmu. Głód i sytość. Homeostaza termiczna- bilans termiczny. Mechanizmy utraty i produkcji ciepła. Mózgowe ośrodki termoregulacyjne.

10. Podsumowanie i ewaluacja zajęć. Pisemny sprawdzian

Metody dydaktyczne:

Wykorzystanie zdalnych metod nauczania.

Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Alina Dworak 96/112 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.