Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia W7-R1-046
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA podstawowa

1. 1. Carson R., Butcher J., Mineka S. (2005). Psychologia zaburzeń. Tom 1 i 2.Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. [oba tomy mają 1240 str.]

2. Butcher J.N., Hooley J.M., Mineka S. (2020). Psychologia zaburzeń. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne / GWP. [jeden tom ok. 900 str.]

3. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10. (2000). Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków – Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”.

4. Seligman, M. E. P. (2005) Psychopatologia. Poznań: Zyski S-ka.

5. Sęk H. (2001). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Metody i kryteria oceniania:

Egzaminacyjny test wiadomości (w formie pisemnej lub ustnej – do uzgodnienia z grupą). Test jest zdany po uzyskaniu minimum 60% punktów za poprawne odpowiedzi. Ocena z testu wiadomości jest równocześnie oceną końcową z wykładu. Średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych na wykładach i ćwiczeniach jest oceną końcową modułu. Kryteria ocen za poszczególne przedziały punktowe, jak kryteria dla całego modułu.

Zakres tematów:

1. Psychopatologia – nauką o zaburzeniach psychicznych

2. Główne przyczyny zaburzeń psychicznych

3. Stres i zaburzenia adaptacyjne

4. Zaburzenia lękowe, w tym fobie

5. Zaburzenia nastroju (depresyjne) oraz samobójstwa

6. Zaburzenia osobowości

7. Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe

8. Zaburzenia somatoformiczne i dysocjacyjne

9. Dysfunkcje seksualne

10. Zaburzenia po uszkodzeniach mózgu

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną uzupełniony dyskusją merytoryczną (forma aktywizująca)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:45 - 15:15, sala 204/5
Monika Kornaszewska-Polak 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jordana 18
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.