Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W7-R1-046 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kornaszewska-Polak
Prowadzący grup: Monika Kornaszewska-Polak, Krzysztof Matuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych na wykładach i ćwiczeniach. Studentom proponowane jest rozliczenie się w systemie punktowym (100 punktów) - całość modułu, przy czym odpowiednia liczba punktów jest przydzielona do wykładu oraz ćwiczeń, adekwatnie do liczby godzin przewidzianych w danym cyklu nauczania.


Kryteria ocen:

100 - 93 Ocena bardzo dobra (5) oznacza wyjątkowe zdolności w danej dziedzinie

i wyjątkowy poziom wykonania zadań przez studenta.

92 - 85 Ocena dobra plus oznacza (4+), dla dowolnej kombinacji powodów, że student okazuje znacząco bardziej efektywne opanowanie materiału i wykonanie zadań niż jest to oczekiwane w trakcie kursu.

84 - 77 Ocena dobra (4) oznacza, że student w opinii prowadzącego wykazuje wymagany poziom znajomości materiału oraz wykonania zadań.

76 - 68 Ocena dostateczna plus (3+) oznacza, że student opanował materiał

w wymaganym stopniu oraz zrealizował zadania na wymaganym poziomie jednak w niektórych obszarach wykazuje niedociągnięcia.

67 - 60 Ocena dostateczna (3) oznacza minimalny poziom opanowania wiedzy

i wykonania zadań.

Poniżej 60 Ocena niedostateczna (2) oznacza niepowodzenie w uzyskaniu znajomości istotnych treści i wykonaniu zadań, potrzebna jest konieczność powtórnego zapoznanie się z materiałem.


Pełny opis:

Moduł ma na celu dostarczenie studentom podstawowej wiedzy na temat zaburzeń i chorób psychicznych. Wykład oraz ćwiczenia zostały oparte o dwie podstawowe klasyfikacje chorób i zaburzeń psychicznych – międzynarodową ICD-11 oraz Amerykańską DSM-V. Wykład dostarcza wiedzy na temat przyczyn powstawania zaburzeń psychicznych oraz najbardziej efektywnych terapii w łagodzeniu cierpienia, które powodują. Student rozwija umiejętności rozpoznawania symptomów psychiatrycznych (psychopatologia ogólna) oraz poszczególnych zaburzeń psychicznych (psychopatologia szczegółowa). Zaburzenia psychiczne są analizowane z punktu widzenia następujących koncepcji etiologicznych: poznawczej, uczenia się, psychoanalitycznej i biologicznej.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Matuszewski
Prowadzący grup: Monika Kornaszewska-Polak, Krzysztof Matuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.