Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.3) W3-PE-MJS-PPIW2-MEM
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wybrana literatura przedmiotu:

1. Z. Semadeni, E. Gruszczyk-Kolczyńska, G. Treliński, B. Bugajska-Jaszczołt, M. Czajkowska, Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Kielce 2015, Wyd. Pedagogiczne ZNP.

2. Z. Semadeni, Nauczanie początkowe matematyki, T. 1-4, Warszawa 1991.

3. J. Nowik, Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole 2010.

4. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Dziecięca matematyka, Warszawa 1997.

5. Z. Krygowska, Zarys dydaktyki matematyki, Warszawa 1977.

6. H. Siwek, Dydaktyka matematyki, Warszawa 2005.

7. H. Siwek, Czynnościowe nauczanie matematyki, Warszawa 1998.

8. J. Hanisz, Matematyka. Metoda pracy w klasach I-III. Warszawa 2016, WSiP.

9. E. Stucki, Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych, Bydgoszcz 1992.

10. J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki, Kraków 2000.

11. D. Klus- Stańska, A. Kalinowska, Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Warszawa 2004.

12. M. Dąbrowski, Pozwólmy dzieciom myśleć, Warszawa 2008.

13. H. Moroz, Rozwijanie pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1982.

14. A. Kalinowska, Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej formalizacją, Kraków 2010.

15. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa 1997.

16. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki, Warszawa 1989.

17. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa 2000.

18. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Edukacja matematyczna w klasie I, Kraków 2014.

19. E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.) O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Warszawa 2012, Nowa Era.

20. M. Skura, Dziecięce strategie rozwiązywania zadań matematycznych w przedszkolu i w pierwszych latach nauczania szkolnego, Warszawa, 2008

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego (punktacja zgodna z testem przygotowanym na bieżący rok). Przedstawienie projektu zaliczeniowego na temat wskazanego zagadnienia.

Obecność i aktywność na zajęciach.

Ocena końcowa z ćwiczeń to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych (z kolokwium i z projektu).

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Organizacja pracy na najbliższy semestr. Przegląd literatury.

2. Odporność emocjonalna a matematyka. Gry i zabawy matematyczne – wybór.

3. Kształtowanie pojęć w zakresie stosunków przestrzennych. Ćwiczenia

praktyczne.

4. Rytmy w edukacji matematycznej. Rytmiczna organizacja czasu. Ćwiczenia

praktyczne.

5. Kształtowanie pojęcia zbioru. Klasyfikowanie, definiowanie, szeregowanie.

Wyodrębnianie i opisywanie cech wielkościowych i jakościowych. Ćwiczenia

praktyczne z klockami Dienesa, kartami logicznymi, guzikami, itp.

6. Prezentacje zaliczeniowe – operacyjne rozumowanie na poziomie konkretnym.

7. Prezentacje zaliczeniowe – orientacja w przestrzeni.

8. Prezentacje zaliczeniowe – rytmy.

9. Prezentacje zaliczeniowe – rytmiczna organizacja czasu.

10. Prezentacje zaliczeniowe – zbiory i klasyfikowanie.

11. Innowacyjne metody pracy na zajęciach matematycznych w przedszkolu i w klasach I-III. Ćwiczenia praktyczne.

12. W krainie baśni – bajki matematyczne.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, metoda uczenia się we współpracy, metoda działań praktycznych. Zajęcia prowadzone w bezpośrednim kontakcie oraz na miarę potrzeb z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 8
co drugi poniedziałek (parzyste), 15:30 - 17:00, sala 206
Ewelina Kawiak 26/30 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 8
co drugi poniedziałek (parzyste), 13:45 - 15:15, sala 203
Ewelina Kawiak 29/30 szczegóły
3 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 8
co drugi poniedziałek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 8
Ewelina Kawiak 26/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)