Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.3)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-MJS-PPIW2-MEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.3)
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Kawiak
Prowadzący grup: Ewelina Kawiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykłady: kolokwium zaliczeniowe - praca pisemna z treści wykładów

Ćwiczenia: kolokwium zaliczeniowe, przygotowanie projektu na zadany temat, obecność i aktywność na zajęciach

Ocena modułu: średnia arytmetyczna ocen z wykładu i ćwiczeńPełny opis:

Moduł metodyka edukacji matematycznej obejmuje treści związane z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi nauczycielowi do realizacji zadań związanych z edukacją matematyczną dziecka w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym. Celem modułu jest uzyskanie wiedzy merytorycznej z zakresu edukacji matematycznej oraz wiedzy i umiejętności metodycznych, które umożliwią prowadzenie skutecznej edukacji matematycznej w przedszkolu i w klasach I-III.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Kawiak
Prowadzący grup: Ewelina Kawiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykłady: kolokwium zaliczeniowe - praca pisemna z treści wykładów.

Ćwiczenia: kolokwium zaliczeniowe, przygotowanie projektu na zadany temat, obecność i aktywność na zajęciach.

Ocena modułu: średnia arytmetyczna ocen z wykładu i ćwiczeń.Pełny opis:

Moduł metodyka edukacji matematycznej obejmuje treści związane z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi nauczycielowi do realizacji zadań związanych z edukacją matematyczną dziecka w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym. Celem modułu jest uzyskanie wiedzy merytorycznej z zakresu edukacji matematycznej oraz wiedzy i umiejętności metodycznych, które umożliwią prowadzenie skutecznej edukacji matematycznej w przedszkolu i w klasach I-III.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Kawiak
Prowadzący grup: Ewelina Kawiak, Magdalena Marekwia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykłady: kolokwium zaliczeniowe - praca pisemna z treści wykładów.

Ćwiczenia: praca pisemna - kolokwium zaliczeniowe, przygotowanie projektu na zadany temat, obecność i aktywność na zajęciach.

Ocena modułu: średnia arytmetyczna ocen z wykładu i ćwiczeń.Pełny opis:

Moduł metodyka edukacji matematycznej obejmuje treści związane z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi nauczycielowi do realizacji zadań związanych z edukacją matematyczną dziecka w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym. Celem modułu jest uzyskanie wiedzy merytorycznej z zakresu edukacji matematycznej oraz wiedzy i umiejętności metodycznych, które umożliwią prowadzenie skutecznej edukacji matematycznej w przedszkolu i w klasach I-III.

Uwagi:

https://informator.us.edu.pl/modules/93482/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)