Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.4) W3-PE-MJS2-PPIW-3
Ćwiczenia (C) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Frankiewicz W. (1983). Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia twórczego. Warszawa.

2. Gołębniak D., Teusz G. (1996). Edukacja poprzez język. Warszawa.

3. Kłakówna Z. A. (1994). Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjne dla klas IV - VI. Zeszyt ucznia.. Warszawa -Kraków.

4. Dolacka M. (1999). Zabawy z językiem polskim. Warszawa.

5. Dyduchowa A. (1980). Metody kształcenia sprawności językowej uczniów. Kraków.

6. Dymara B. (red.(. (1996). Dziecko w świecie marzeń. Kraków.

7. Dymara B. (red.). (1996). Dziecko w świecie sztuki. Kraków.

8. Dymara B. (red.). (1998). Dziecko w świecie szkoły. Kraków.

9. Dymara B. (red.). (2004). Dziecko w świecie języka. Kraków.

10. Filipiak E.(1996). Aktywność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Bydgoszcz.

11. Filipiak E.(2002). Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Bydgoszcz.

12. Frankiewicz W. (1983). Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia twórczego. Warszawa.

13. Gloton R., Clero C. (1985). Twórcza aktywność dziecka. Warszawa.

14. Gołębniak D., Teusz G. (1996). Edukacja poprzez język. Warszawa.

15. Kielar-Turska M. (1989). Mowa dziecka. Słowo i tekst. Kraków.

16.Kłakówna Z. A. (1994). Sztuka pisania. Ćwiczenia reedukacyjne dla klas IV - VI. Zeszyt ucznia.. Warszawa -Kraków.

17. Kłosińska T. (2000). Droga do twórczości wdrażanie technik C. Freineta. Kraków.

18. Laskowska J. (2007). Rozwój aktywności twórczej dzieci w sferze języka. Kraków.

19. Puślecki W.(1998). Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów. Kraków.

20. Rostańska E.(2010). Dziecko i dorosły w rozmowie. Katowice.

21. Rostańska E.(1995). Rozmowa w szkole. Kraków.

22. Wypych A. (2008) Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka. Gdańsk.

23. Żuchowska W. (1992). Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej. Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki aktywnemu uczestnictwu studentów w zajęciach ćwiczeniowych, a także podejmowaniu dyskusji oraz umiejętności merytorycznego argumentowania i krytycznego analizowania wybranych projektów edukacyjnych z twórczej aktywności językowej oraz oswajania ze sztuką słowa.

Oceniana będzie umiejętność właściwego przygotowania prac projektowych zgodnie z elementami toku metodycznego a także pomysłowość i różnorodność w planowaniu sytuacji dydaktycznych. Istotna będzie również znajomość literatury przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym – ocena tekstu dziecięcego na poziomie graficznym.

2. Rozwijanie sprawności grafomotorycznych uczniów najmłodszych.

3. Ćwiczenia w samodzielnym pisania wzorów elementarzowych - pisanie oburącz, ćwiczenia stymulujące naprzemiennie rozwój prawej i lewej półkuli mózgu.

4. Analiza wybranych elementarzy do kształcenia zintegrowanego.

5. Twórcza aktywność uczniów klas początkowych i sposoby jej rozwijania.

6. Prezentacja wybranych publikacji z literatury dla dzieci.

7. Ćwiczenia w zastosowaniu metody analizy i twórczego naśladowania wzorów.

8. Metoda snucia wspólnej linii narracji z dzieckiem i jej wykorzystanie w klasach I-III.

9. Bajka terapeutyczna i bajka psychodydaktyczna podobieństwa i różnice, konteksty wykorzystania, działanie profilaktyczne

10. Samodzielne tworzenie tekstów terapeutycznych dla dzieci najmłodszych.

11. Przegląd stron internetowych i próba krytycznej oceny materiałów dla nauczycieli i rodziców z zakresu bajkoterapii.

12. Ilustracja w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym.

13. Prezentacja prac zaliczeniowych.

14. Quiz podsumowujący poznany materiał.

15. Ćwiczenia zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, metody praktyczne i aktywizujące, metoda projektu edukacyjnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 210
Małgorzata Mnich 24/27 szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 108
co drugi wtorek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala 108
Eugeniusz Szymik 27/27 szczegóły
3 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 108
co drugi wtorek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 108
Eugeniusz Szymik 26/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)