Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia fizyczna W4-CH-S1-4-CF
Konwersatorium (K) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. P.W. Atkins, Chemia fizyczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2007,

2. P.W. Atkins, C.A. Trapp, M.P. Cady, C. Giunta, Chemia fizyczna, zbiór zdań z rozwiązaniami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2009,

3. H. Buchowski, W. Ufnalski, Podstawy termodynamiki, wykłady z chemii fizycznej, WNT, Warszawa, 1998,

4. H. Buchowski, W. Ufnalski, Gazy ciecze płyny, wykłady z chemii fizycznej, WNT, Warszawa, 1994,

5. H. Buchowski, W. Ufnalski, Roztwory, wykłady z chemii fizycznej, WNT, Warszawa, 1998,

6. K. Pigoń, Z. Ruziewicz, Chemia fizyczna, Podstawy fenomenologiczne t. I, Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa, 2007,

7. A. Kisza, Elektrochemia. Jonika I, wykłady z chemii fizycznej, WNT, Warszawa, 2000,

8. A. Kisza, Elektrochemia. Elektrodyka II, wykłady z chemii fizycznej, WNT, Warszawa, 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia konwersatorium jest zaliczenie wszystkich sprawdzianów pisemnych. W ramach sprawdzianu student otrzymuje zestaw pytań i problemów do rozwiązania: pięciu w przypadku sprawdzianu trwającego 90 minut lub trzech w przypadku sprawdzianu trwającego 45 minut. Zestaw zawiera zadania o różnym stopniu trudności, sprawdzające umiejętności rozwiązywania zagadnień problemowych, zagadnień typowych z chemii fizycznej, zastosowania podstawowych praw i pojęć oraz przedstawienia ich treści. Po dołączeniu wszystkich studentów do zespołu na platformie Teams prowadzący zajęcia udostępnia na platformie Moodle przygotowany zestaw, który każdy student indywidualnie pobiera. W czasie rzeczywistym, będąc połączonym w zespole na platforie Teams, każdy student udziela odpowiedzi pisemnej na zadane pytania. Bezpośrednio po zakończonym sprawdzianie każdy student skanuje/fotografuje pracę i niezwłocznie umieszczają ją na platformie Moodle, nie później niż 10 minut po zakończonych zajęciach.

Student ma prawo do poprawy sprawdzianu dwukrotnie: przed pierwszym terminem egzaminu (wtedy poprawiane są tylko sprawdziany niezaliczone) oraz w sesji poprawkowej (gdzie student zobowiązany jest do ponownego zaliczenia całości materiału).

Sprawdziany oceniane są według następującej skali procentowej:

poniżej 55% ndst

55-69% dost

70-75% +dost

76-88% dobry

89-94% +dobry

powyżej 94% bardzo dobry.

Zakres tematów:

Zajęcia poświęcone rozwiązywaniu zadań obliczeniowych i problemowych z następujących tematów: Podstawowe pojęcia w termodynamice. Praca i ciepło jako sposoby przekazywania energii. I zasada termodynamiki. Energia wewnętrzna. Entalpia. Pojemność cieplna. Efekty cieplne przemian chemicznych – termochemia. Prawo Hessa. Prawo Kirchhoffa. Entropia. II zasada termodynamiki. Entalpia swobodna. Wielkości cząstkowe molowe. Funkcje mieszania. Przejścia fazowe I rodzaju. Układy jednoskładnikowe wielofazowe. Reguła faz Gibbsa. Potencjał chemiczny substancji w pobliżu przejścia fazowego. Diagramy fazowe kryształ-ciecz-gaz układów jednoskładnikowych. Przebieg linii równowag na diagramach - równanie Clausiusa-Clapeyrona. Punkt potrójny, punkt krytyczny. Fazy stabilne i metastabilne. Przechładzanie. Krystaliczne i amorficzne ciała stałe. Mono- i enancjotropia. Układy wieloskładnikowe wielofazowe. Równowagi gaz – ciecz i ciecz – kryształ w układach wieloskładnikowych. Prawo Raoulta, prawo Henry’ego. Zeo- i azeotropy. Eutektyki, perytektyki, topnienie kongruentne i niekongruentne. Gazy. Równania stanu: gazu doskonałego, van der Waalsa, wirialne. Współczynnik kompresji. Zmienne zredukowane. Zasada stanów odpowiadających sobie. Współczynnik Joule’a-Thomsona. Elektrochemia. Procesy zachodzące w ogniwach. Siła elektromotoryczna ogniwa. Wzór Nernsta.

Metody dydaktyczne:

-pogadanka

-dyskusja

-rozwiązywanie zadań

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 12:15 - 14:30, sala 116
Marzena Dzida, Monika Geppert-Rybczyńska, Edward Zorębski 14/15 szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 12:00, sala 116
Marzena Dzida, Monika Geppert-Rybczyńska 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.