Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna W2-S1BT19-1BT-05
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

[1] L. Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, Warszawa,

[2] T. Lipiec, Z. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa.

[3] Obliczenia chemiczne – zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej, pod red. A. Śliwy, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

[1] M. J. Sienko, R. A. Plane, Chemia podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa.

[2]T. Widernik, M. Nestorowicz, H. Bartnicka, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

[3]J.R. Paśko, R. Sitko, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się pisemnym egzaminem. Egzamin obejmuje 10 pytań otwartych. Ocena z egzaminu pisemnego (w skali 2-5) odpowiada określonemu procentowi punktów możliwych do uzyskania:

Skala ocen:

54% - 66% dostateczny

67% - 74% dostateczny plus

75% - 86% dobry

87% - 91% dobry plus

92% - 100% bardzo dobry

Do egzaminu mogą przystąpić jedynie Studenci, którzy uzyskali zaliczenie z laboratorium.

Zakres tematów:

Tematyka wykładów:

1. Nazewnictwo związków nieorganicznych:

zasady tworzenia nazw systematycznych związków nieorganicznych; klasyfikacja systemów nazewnictwa związków nieorganicznych.

2. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne:

pierwiastki, związki chemiczne, mieszaniny jednorodne i niejednorodne; prawo zachowania masy, prawo stałości składu, stechiometria równań chemicznych, stechiometria wzorów; mol, gramorównoważnik, sposoby wyrażania stężeń roztworów, przeliczanie jednostek stężeń; reakcje chemiczne, bilansowanie reakcji redoks.

3. Budowa atomu:

rozwój poglądów na budowę atomu; model atomu Bohra; falowa natura elektronu; kwantowy model atomu; liczby kwantowe; konfiguracja elektronowa atomu.

Wiązania chemiczne i prawidłowości w układzie okresowym:

prawo okresowości; periodyczność właściwości fizykochemicznych pierwiastków; typy wiązań chemicznych; polarność wiązań; elektroujemność i skale elektroujemności; teorie wiązania chemicznego: teoria orbitali molekularnych oraz teoria wiązań walencyjnych; diagramy OM prostych cząsteczek homojądrowych.

4. Stan gazowy:

charakterystyka stanu gazowego; podstawowe prawa gazowe; równanie stanu gazu doskonałego; teoria kinetyczna gazów; gazy rzeczywiste i równanie van der Waalsa.

5. Kinetyka chemiczna:

teoretyczne podstawy kinetyki chemicznej; szybkość reakcji; rzędowość i cząsteczkowość; równania kinetyczne; czynniki zmieniające szybkość reakcji; kataliza.

6. Równowaga chemiczna:

stan równowagi; prawo działania mas; stała równowagi (Kc i Kp); reguła przekory.

7. Elektrolity:

elektrolity mocne i słabe; aktywność; dysocjacja elektrolityczna; iloczyn jonowy wody iloczyn rozpuszczalności; efekt wspólnego jonu; stała i stopień dysocjacji elektrolitów słabych; pH; hydroliza soli; stała i stopień hydrolizy; teorie kwasów i zasad.

8. Roztwory buforowe:

przykłady, właściwości i zastosowanie; pojemność buforowa; mechanizm działania roztworów buforowych.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Marzena Podgórna 90/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)