Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza genetyczna W2-S1BT19-1BT-50
Wykład (W) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Brown T.A. 2012, 2019. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Fletcher H.L., Hickey G.I. i Winter P.C. 2011. Krótkie wykłady. Genetyka. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. 2013. Krótkie Wykłady. Biologia Molekularna. Wydanie III, PWN, Warszawa

- McLenann A.,Turner P., Bates A., White M. 2021. Krótkie wykłady. Biologia molekularna, Wydanie IV, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

- Węgleński P. 2006. Genetyka Molekularna. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

EGZAMIN:

Weryfikacja wiedzy przekazanej w trakcie wykładów, uzupełnionej zalecaną literaturą do przedmiotu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena końcowa z ćwiczeń. Egzamin z materiału realizowanego na wykładach, w postaci pytań testowych i otwartych. Występuje punktowy system oceny poszczególnych zadań i pytań. Egzamin przeprowadzany stacjonarnie, lub w wypadku wyjątkowego zagrożenia epidemicznego zdalnie z wykorzystaniem platform do komunikacji internetowej np.: Teams

Kryteria oceniania:

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta od 91 do 100% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania egzaminu

Dobry plus - uzyskanie przez studenta od 86 do 90% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania egzaminu

Dobry – uzyskanie przez studenta od 76 do 85 % punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania egzaminu

Dostateczny plus - uzyskanie przez studenta od 66 do 75% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania egzaminu

Dostateczny – uzyskanie przez studenta od 50 do 65% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania egzaminu

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta mniej niż 50% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania egzaminu

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu jest warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej oceny końcowej z modułu.

Egzamin niezaliczony w pierwszym terminie można poprawiać jednokrotnie w sesji poprawkowej.

Nieuzyskanie oceny pozytywnej z żadnego terminu egzaminu skutkuje niezaliczeniem modułu przez studenta.

Zakres tematów:

Mechanizmy zapewniające stabilność i zmienność genomów, molekularne podstawy procesu replikacji i rekombinacji DNA. Mutacje genowe, genomowe i chromosomowe, molekularne podstawy uszkodzeń i naprawy DNA, działanie fizycznych i chemicznych środków mutagenicznych. Mapowanie genomów technikami genetycznymi i fizycznymi. Podstawowe zagadnienia epigenetyki.

Metody dydaktyczne:

W roku akademickim 2021/2022 wykład z modułu Analiza genetyczna prowadzony jest w trybie zdalnym (z uwagi na uwarunkowania epidemiologiczne) z wykorzystaniem platformy MS Teams w ramach spotkań on-line w utworzonym zespole.

Wykład ilustrowany przykładami z badań własnych i najnowszej literatury, z wykorzystaniem środków audiowizualnych - prezentacje komputerowe w programie Power Point ilustrujące omawiane procesy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 17:15 - 18:45, sala Zajęcia zdalne
Damian Gruszka 71/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)