Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza genetyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-50
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza genetyczna
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Gruszka
Prowadzący grup: Damian Gruszka, Justyna Guzy-Wróbelska, Agnieszka Janiak, Marek Marzec, Miriam Szurman-Zubrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z 2 elementów:

- pozytywna ocena z egzaminu (0,5)

- pozytywna ocena końcowa z ćwiczeń (0,5)

Zaliczenie modułu (czyli uzyskanie pozytywnej oceny końcowej modułu) wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdego z tych elementów.

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń jest warunkiem koniecznym by móc przystąpić do egzaminu.

Ocena końcowa z ćwiczeń to średnia ocen z pisemnych kolokwiów przeprowadzanych na poszczególnych zajęciach. Do średniej wliczana jest również ocena z referatu przygotowanego i wygłoszonego przez studenta na zadany temat.


Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Gruszka
Prowadzący grup: Damian Gruszka, Justyna Guzy-Wróbelska, Agnieszka Janiak, Marek Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z 2 elementów:

- ocena z egzaminu (0,5)

- oceny końcowa z ćwiczeń (0,5)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdego z elementów.

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się oceny z pisemnych kolokwiów przeprowadzanych na poszczególnych zajęciach Do średniej ocen z zajęć wliczona zostanie również ocena z przygotowania i wygłoszenia referatu na zadany temat.


Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Gruszka
Prowadzący grup: Damian Gruszka, Justyna Guzy-Wróbelska, Marek Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z 2 elementów:

- ocena z egzaminu (0,5)

- oceny końcowa z ćwiczeń (0,5)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdego z elementów.

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się oceny z pisemnych kolokwiów przeprowadzanych na poszczególnych zajęciach Do średniej ocen z zajęć wliczona zostanie również ocena z przygotowania i wygłoszenia referatu na zadany temat.


Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Gruszka
Prowadzący grup: Damian Gruszka, Justyna Guzy-Wróbelska, Marek Marzec, Miriam Szurman-Zubrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)