Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki analizy tkanek roślinnych i zwierzęcych W2-S1BT19-1BT-42
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Litwin J.A., Gajda M. Podstawy technik mikroskopowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011.

2. Kurczyńska E., Borowska-Wykręt D. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013.

Uzupełniająca:

1. Zhu L., Chun J. Apoptosis detection and assai methods. Biotechniques Books, Eaton Publishing, 1998.

2. Naish S.J., Boenisch T., Farmilo A.J., Stead R.H. Immunochemical staining methods. Dako Corporation, Carpinteria, California, USA, 1989.

3. Starz H. Immunohistochemistry on paraffin sections. Git Verlag GmbH, Darmstadt, 1991.

4. Dykstra M.J. Biological electron microscopy. Theory, techniques and troubleshooting. Plenum Press, New York & London, 1992.

5. Wróbel B., Zienkiewicz K., Smoliński D.J., Niedojadło J., Świdziński M. Podstawy mikroskopii elektronowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2005.

6. Zabel M. Immunocytochemia. PWN, Warszawa, 1990.

7. Bagiński S. Technika mikroskopowa. PWN. 1965.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe

Końcowe zaliczenie będzie miało charakter opisowy: sprawdzona będzie zarówno wiedza, jak i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć laboratoryjnych z przedmiotu. Końcowe zaliczenie obejmować będzie 10 pytań opisowych/problematycznych. Zakres materiału: wiedza przekazana podczas zajęć przez osobę prowadzącą laboratorium oraz wykład z danej tematyki, praca z podręcznikiem i literaturą uzupełniającą, korzystanie z konsultacji. Czas trwania zaliczenia 1,5h.

bdb – student definiuje oraz wykorzystuje pojęcia związane z technikami histologicznymi, identyfikuje podstawowe techniki analizy tkanek roślinnych i zwierzęcych, charakteryzuje różnorodne metody analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego oraz elektronowego, dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik histologicznych w biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

db - student definiuje i wykorzystuje wybrane pojęcia związane z technikami histologicznymi, identyfikuje wybrane z podstawowych technik analizy tkanek roślinnych i zwierzęcych, charakteryzuje wybrane metody analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego oraz elektronowego, wykazuje problemy w dyskutowaniu możliwości wykorzystania poznanych technik histologicznych w biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

dst - student jedynie definiuje, jednak nie wykorzystuje wybranych pojęć związanych z technikami histologicznymi, identyfikuje wybrane z podstawowych technik analizy tkanek roślinnych i zwierzęcych, nie potrafi scharakteryzować wybranych metod analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego oraz elektronowego, wykazuje problemy w dyskutowaniu możliwości wykorzystania poznanych technik histologicznych w biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

ndst - student nie definiuje i nie wykorzystuje pojęć związanych z technikami histologicznymi, nie potrafi identyfikować podstawowych technik analizy tkanek roślinnych i zwierzęcych, ani charakteryzować wybranych metod analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego oraz elektronowego, nie dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik histologicznych w biotechnologii i dziedzinach pokrewnych.

Przewidywane są również oceny + db (4,5) i +dst (3,5).

Skala procentowa klasyfikacji:

poniżej 55% - ndst

55-65% - dst

66-70% - +dst

71-80% - dobry

81-90% - +dobry

>90% – bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Podstawy technik histologicznych wykorzystywanych w analizie tkanek.

2. Podstawy mikroskopii elektronowej.

3. Podstawy mikroskopii fluorescencyjnej.

4. Cechy tkanek roślinnych.

5. Techniki analizy tkanek roślinnych.

Metody dydaktyczne:

jak w opisie modułu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Magdalena Kowalska, Ewa Kurczyńska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)