Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o materiałach 2 W4-MC-S1-19-3-NOM2
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://el.us.edu.pl/wnst/course/view.php?id=1702
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. L. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT, Gliwice-Warszawa 2002.

2. J. Lis, Skrypt AGH Laboratorium z nauki o materiałach, 2010

3. J.S. Reed, PRINCIPLES OF CERAMIC PROCESSING, John Wiley, New York, 1995

4.L. Gauckler, FUNKTIONSKERAMIK, ETH Zürich, 2001

5. C.M. Agrawal, Introduction To Biomaterials, Cambridge University Press 2015

6. Y. Gogotsi, Nanomaterials Handbook, Taylor & Francis, 2006

7. J. Schulte, Nanotechnology: Global Strategies, Industry Trends and Applications, Wiley, 2005

8. H. Vasif, H. Nesrin, Fundamentals of Biomaterials, Springer Science +Business Media 2018

9. Cui Tie Jun et al. (Eds.), Metamaterials, Theory, Design, and Applications,, Springer 2010

10. F. Capolino, Theory and Phenomena of Metamaterials, CRC Press, 2017

11. B. Cambou, H. Magoariec, N.-S. Nguyen, Granular Materials at Meso-scale: Towards a Change of Scale Approach, Elsevier, 2016

12. Q. Xu, Nanoporous Materials, CRC Press 2013

13. Strony internetowe:

http://e-collection.ethbib.ethz.ch/ecol-pool/lehr/lehr_16.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się zaliczeniem. Ocena z wykładu to średnia ważona oceny z pisemnego egzaminu oraz oceny kompletu odpowiedzi pisemnych studenta na pytania zamieszczone po każdym z wykładów.

Egzamin realizowany będzie w formie testowej, za pomocą platformy e-learnigowej (pytania zamknięte i otwarte)

Skala ocen:

0-51% - niedostateczny;

52-60% - dostateczny;

61-70% - plus dostateczny;

71-80% - dobry;

81-91% - plus dobry;

92-100% - bardzo dobry.

Zakres tematów:

W ramach wykładów poruszone zostaną zagadnienia: materiał, skład chemiczny, wiązania atomowe, struktura krystaliczna, model pasmowy, defekty. Podział materiałów, budowa i własności metali, stopów metali i ceramiki, oraz Biomateriały, Nanomateriały, Metamateriały i Mezomateriły.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, realizowany na platformie e-learningowej. Praca własna studenta opierająca się o treści wykładów i pytania zamieszczone po każdym wykładzie (dostępne na platformie Moodle) oraz wiedzę uzyskaną z literatury.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Julian Plewa 32/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)