Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o materiałach 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-MC-S1-19-3-NOM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o materiałach 2
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julian Plewa
Prowadzący grup: Katarzyna Merkel, Julian Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykład kończy się zaliczeniem na ocenę, na prawach egzaminu.

Ocena z wykładu to średnia ważona oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego oraz oceny kompletu odpowiedzi pisemnych studenta na pytania zamieszczone po każdym z wykładów.

Ocenę końcową modułu ustala się jako średnią arytmetyczną oceny uzyskanej z ćwiczeń laboratoryjnych oraz oceny z wykładu, przy czym jeżeli ocena z ćwiczeń lub ocena z zaliczenia wykładu jest niedostateczna, to ocena końcowa z modułu również jest niedostateczna.

Pełny opis:

Wykład Nauka o materiałach2 obejmuje : pojęcia podstawowe, inżynieria materiałowa, technologia, podziały materiałów, surowce krytyczne, budowa materii, sieć krystaliczna, formy materiałów. Monokryształy; Metale i Stopy metali, Szkło, Gazy w ujęciu materiałowym.

Uwagi:

Ze względu na czas pandemii Covid-2019 wykład realizowany jest e-learningowo.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julian Plewa
Prowadzący grup: Barbara Loska, Katarzyna Merkel, Julian Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową modułu ustala się jako średnią arytmetyczną oceny uzyskanej z ćwiczeń laboratoryjnych oraz oceny z wykładu, przy czym jeżeli ocena z ćwiczeń lub ocena z zaliczenia wykładu jest niedostateczna, to ocena końcowa z modułu również jest niedostateczna.

Pełny opis:

We współczesnych badaniach naukowych i w podążającej technice ich wykorzystania i zastosowań dominują obecnie szczególne grupy materiałów, którym poświęcone zostały obecne wykłady. Są to nanomateriały, biomateriały, metamateriały i mezomateriały. Dla każdej z tych grup materiałowych podano odpowiednie definicje, podział, wytwarzanie, zastosowania, i ewentualne zagrożenia, a także światowe tendencje w zakresie badań.

Uwagi:

Ze względu na czas pandemii Covid-2019 wykład realizowany jest e-learningowo.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julian Plewa
Prowadzący grup: Barbara Loska, Katarzyna Merkel, Julian Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową modułu ustala się jako średnią arytmetyczną oceny uzyskanej z ćwiczeń laboratoryjnych oraz oceny z wykładu, przy czym jeżeli ocena z ćwiczeń lub ocena z zaliczenia wykładu jest niedostateczna, to ocena końcowa z modułu również jest niedostateczna.

Pełny opis:

We współczesnych badaniach naukowych i w podążającej technice ich wykorzystania i zastosowań dominują obecnie szczególne grupy materiałów, którym poświęcone zostały obecne wykłady. Są to nanomateriały, biomateriały, metamateriały i mezomateriały. Dla każdej z tych grup materiałowych podano odpowiednie definicje, podział, wytwarzanie, zastosowania, i ewentualne zagrożenia, a także światowe tendencje w zakresie badań.

Uwagi:

Wykład realizowany jest e-learningowo, natomiast ćwiczenia laboratoryjne odbywają się stacjonarnie.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julian Plewa
Prowadzący grup: Barbara Loska, Katarzyna Merkel, Julian Plewa, Małgorzata Płońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową modułu ustala się jako średnią arytmetyczną oceny uzyskanej z ćwiczeń laboratoryjnych oraz oceny z wykładu, przy czym jeżeli ocena z ćwiczeń lub ocena z zaliczenia wykładu jest niedostateczna, to ocena końcowa z modułu również jest niedostateczna.

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładu obejmuje trzy zagadnienia: półprzewodniki, ciekłe kryształy i plazmę. We współczesnych badaniach naukowych i w podążającej technice ich wykorzystania i zastosowań dominują obecnie szczególne grupy materiałów, którym poświęcone zostały obecne wykłady.

Uwagi:

Wykład realizowany jest e-learningowo, natomiast ćwiczenia laboratoryjne odbywają się stacjonarnie.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julian Plewa
Prowadzący grup: Katarzyna Merkel, Julian Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)