Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mutageneza W2-S1BT19-1BT-31
Laboratorium (L) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Maluszynski, M., Szarejko I., Bhatia C.R., Nichterlein K., Lagoda P.J.L. 2009. Methodologies for generating variability. Part 4: Mutation techniques. In: Plant Breeding and Farmer Participation. Ceccarelli S., Guimaraes E.P., Weltzien E. (Eds.). FAO, Rome, pp: 159-194

Maluszynski M., Szarejko I., Małuszynska J. 2003. Mutation techniques. In: Encyclopedia of Applied Plant Sciences. Thomas B., Murphy D.J., Murray B.G. (Eds.) Elsewier Academic Press, pp: 186-201

Maluszynski M., Szarejko I. 2005. Induced mutations in the green and gene revolution. In: In the Wake of the Double Helix: From the Green Revolution to the Gene Revolution. Tuberosa R., Phillips R.L., Gale M. (Eds.). Bologna, Italy, pp: 403-425

Maluszynska J., Plewa M. 2003. Bioassays in Plant Cells for Improvement of Ecosystem and Human Health. A Course Manual. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Kurowska, M., A. Daszkowska-Golec, D. Gruszka, M. Marzec, M. Szurman, I. Szarejko and M. Maluszynski. 2011. TILLING - a shortcut in functional genomics. Journal of Applied Genetics 52(4): 371-90

Literatura uzupełniająca

Brown T.A. 2009. Genomy. PWN, Warszawa

Kurowska, M., A. Labocha-Pawłowska, D. Gnizda, M. Maluszynski and I. Szarejko. 2012. Molecular analysis of point mutations in a barley genome exposed to MNU and gamma rays. Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis 738-739:52-70

Kurowska, M., M. Małuszynski and I. Szarejko. 2011. Wykorzystanie strategii TILLING w hodowli roślin. Postępy Nauk Rolniczych. 3: 19-32

Manova V., Gruszka D. 2015. DNA damage and repair in plants – from models to crops. Frontiers in Plant Science 6: 885.

Plant Mutation Breeding and Biotechnology. 2012. Shu, Q., B. P. Forster and H. Nakagawa (Eds.) CABI Publishing House, Wallingford, UK

Szarejko, I., M. Szurman-Zubrzycka, M. Nawrot, M. Marzec, D. Gruszka, M. Kurowska, B. Chmielewska, J. Zbieszczyk, J. Jelonek, M. Maluszynski. 2017. Creation of a TILLING population in barley after chemical mutagenesis with sodium azide and MNU. In: Biotechnology for plant mutation breeding. Protocols. Jankowicz-Cieslak J., Tai T.H., Kumlehn J., Till B.J (Eds) Join FAO/IAEA Division, Springer Open, Switzerland, pp. 91-112

Szurman-Zubrzycka M., Zbieszczyk J., Marzec M., Jelonej J., Chmielewska B., Kurowska M., Krok M., Daszkowska-Golec A., Guzy-Wrobelska J., Gruszka D., Gajecka M., Gajewska P. Stolarek M., Tylec P., Sega P., Lip S., Kudelko M., Lorek M., Gorniak-Walas M., Malolepszy A., Podsiadlo N., Szyrajew K., Keisa A., Mbambo Z., Todorovska E., Gak M., Nita Z., Orlowska-Job W., Maluszynski M. and Szarejko I. 2018. HorTILLUS – a rich and renewable source of induced mutations for forward/reverse genetics and pre-breeding programs in barley (Hordeum vulgare L.). Frontiers in Plant Science 9:216

Van Harten A.M. 1998. Mutation Breeding. Theory and Practical Applications. Cambridge University Press, UK

Metody i kryteria oceniania:

Liczba praktycznych zajęć dydaktycznych (ćwiczeń laboratoryjnych) wynosi 5. Obecność studentów na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest tylko jedna nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim. Większa liczba nieobecności oznacza brak zaliczenia praktycznej części przedmiotu i niemożność przystąpienia do zaliczenia końcowego. W szczególnych przypadkach decyzja o dopuszczeniu do kolokwium zaliczeniowego podejmowana będzie przez koordynatora przedmiotu po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności.

Ćwiczenia rozpoczynają się punktualnie o ustalonej godzinie. Na ćwiczeniach student zobowiązany jest posiadać biały fartuch.

Podstawą zaliczenia całego cyklu ćwiczeń jest obecność na wszystkich zajęciach (dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność), wykonanie wszystkich zadań praktycznych, sporządzenie sprawozdań (według wymagań prowadzących ćwiczenia) oraz uzyskanie oceny końcowej co najmniej dostatecznej (3,0) z części laboratoryjnej. Na ocenę z laboratorium składają się: ocena z kolokwiów z ćwiczeń 1 i 2 (40%) , ćw. 3 i 4 (40%) i ćw.5 (20%). Kolokwia będą przeprowadzone w terminach wskazanych przez prowadzących poszczególne ćwiczenia.

Zakres tematów:

Zakres tematów

Ćwiczenie 1. Test aberracji chromosomowych i test mikrojąder. Test wymiany siostrzanych chromatyd – prof. UŚ dr hab. Jolanta Kwaśniewska, Zespół Cytogenetyki i Biologii Molekularnej Roślin

Ćwiczenie 2. Test kometowy - prof. UŚ dr hab. Jolanta Kwaśniewska, Zespół Cytogenetyki i Biologii Molekularnej Roślin

Ćwiczenie 3. Mutageneza chemiczna jęczmienia – dr Marzena Kurowska, Zespół Genetyki i Genomiki Funkcjonalnej Roślin

Ćwiczenie 4. Wykorzystanie strategii TILLING w celu identyfikacji mutacji w genie HvSNAC1 (Stress-responsive NAC1) - dr Marzena Kurowska, Zespół Genetyki i Genomiki Funkcjonalnej Roślin

Ćwiczenie 5. Ocena liczby dwuniciowych pęknięć DNA (Double Strand Breaks, DSBs) poprzez elektroforezę w żelu agarozowym – prof. UŚ dr hab. Damian Gruszka, Zespół Genetyki i Genomiki Funkcjonalnej Roślin

Metody dydaktyczne:

Przeprowadzanie eksperymentów na każdym spotkaniu pod opieką prowadzącego, korzystając z instrukcji do ćwiczeń. Analiza wyników. Sporządzenie raportu, gdy jest wymagany.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:30 - 15:15, sala C-45
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:30 - 15:15, sala C-43
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:30 - 15:15, sala B-17
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:30 - 15:15, sala B-205
każdy piątek, 8:30 - 15:15, sala C-332
Marzena Kurowska, Jolanta Kwaśniewska, Damian Gruszka 9/ szczegóły
2 każdy piątek, 8:30 - 15:15, sala C-45
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:30 - 15:15, sala C-43
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:30 - 15:15, sala B-17
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:30 - 15:15, sala B-205
każdy piątek, 8:30 - 15:15, sala C-332
Jolanta Kwaśniewska, Damian Gruszka, Marzena Kurowska 4/ szczegóły
3 jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:30 - 15:15, sala B-17
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:30 - 15:15, sala B-205
każdy piątek, 8:30 - 15:15, sala C-332
każdy piątek, 8:30 - 15:15, sala C-45
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:30 - 15:15, sala C-43
Jolanta Kwaśniewska, Damian Gruszka, Marzena Kurowska 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.