Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mutageneza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-31 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mutageneza
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Kurowska
Prowadzący grup: Damian Gruszka, Marzena Kurowska, Jolanta Kwaśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą zaliczenia całego cyklu ćwiczeń jest obecność na wszystkich zajęciach (dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność), wykonanie wszystkich zadań praktycznych, sporządzenie sprawozdań (według wymagań prowadzących ćwiczenia) oraz uzyskanie oceny końcowej co najmniej dostatecznej (3,0) z części laboratoryjnej. Na ocenę z laboratorium składają się: ocena z kolokwiów z ćwiczeń 1 i 2 (40%), ćw. 3 i 4 (40%) i ćw. 5 (20%). Kolokwia będą przeprowadzone w terminach wskazanych przez prowadzących poszczególne ćwiczenia.


Skala procentowa do oceny kolokwium:

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta >90 - 100% liczby punktów

Dobry plus – uzyskanie przez studenta >80 - 90% liczby punktów

Dobry – uzyskanie przez studenta >70 - 80% liczby punktów

Dostateczny plus – uzyskanie przez studenta >60 - 70% liczby punktów

Dostateczny – uzyskanie przez studenta >50 - 60% liczby punktów

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta 0 - 50% liczby punktów


Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna z ocen z części laboratoryjnej (50%) oraz zaliczenia końcowego (50%). Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej składowej oceny końcowej.


Pełny opis:

Moduł przekazuje podstawową wiedzę z zakresu działania mutagenów chemicznych i fizycznych; mechanizmów powstawania uszkodzeń DNA i ich naprawy; efektów działania mutagenów w kolejnych pokoleniach traktowanych roślin i metod ich oceny, a w szczególności testów roślinnych szacujących wielkość uszkodzeń somatycznych oraz testów aberracji chromosomowych, częstotliwości mutacji punktowych i chromosomowych. Zapoznaje studenta także z molekularnymi metodami oceny uszkodzeń DNA po traktowaniu mutagenicznym. Pokazuje zastosowanie mutagenezy w badaniach podstawowych i w hodowli roślin na przykładzie strategii TILLING (Targeting Induced Local Lesions IN Genomes). Omawia mutacje indukowane u roślin uprawnych i ich znaczenie ekonomiczne.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Kurowska
Prowadzący grup: Marzena Kurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.