Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Miniprojekt badawczy W4-CH-S2-1-MB
Laboratorium (L) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

jak w informacjach podstawowych o przedmiocie

Metody i kryteria oceniania:

ocena z raportów

Zakres tematów:

Tematy projektów do wyboru:

1. Kwantowochemiczne wyznaczanie krzywych energii potencjalnej na potrzeby badań molekuł w ultraniskich temperaturach (rzędu mikrokelwinów)

2. Projektowanie molekularne, synteza oraz analiza potencjalnych leków dla nowoczesnej i innowacyjnej terapii.

3. Planowanie badań: od przygotowania próbek żywności do wyników analitycznych i ich interpretacji

4. Badanie właściwości fizykochemicznych wybranych płynów roboczych, analiza wyników pod kątem ściśle określonych zastosowań jako paliw, płynów hydraulicznych lub układów do magazynowania energii

5. Fuzja sygnałów spektroskopowych w datowaniu śladów krwawych dla potrzeb nauk sądowych

6. Przygotowanie projektu R&D innowacyjnych materiałów (zakres do wyboru przez studenta: (foto)katalizatory, farmaceutyki, systemy magazynowania energii)

7. Projektowanie, synteza oraz charakterystyka związków metali przejściowych w poszukiwaniu idealnego kandydata do zastosowania w technologii OLED, fotowoltaice lub chemioterapii raka

8. Charakteryzacja i identyfikacja wybranych produktów z wykorzystaniem technik spektroskopowych takich jak bliska podczerwień i spektrofotometria UV-Vis w wariancie odbiciowym.

9. Synteza barwników o zaprojektowanej budowie chemicznej, badanie wybranych właściwości oraz zastosowanie otrzymanych związków w barwnikowym ogniwie fotowoltaicznym.

10. Od schematu do apteki. realizowanie zagadnień z zakresu projektowania, syntezy i prac wdrożeniowych w chemii medycznej

11. projektowanie procesów technologicznych dla branży farmaceutycznej

12. Poszukiwanie nowych materiałów optycznych jako potencjalnych emiterów światła widzialnego i/lub promieniowania podczerwonego

13. Modelowanie teoretyczne reaktywności i spektroskopii związków o znaczeniu biologicznym i technologicznym

14. Badania wpływu temperatury i stężenia na zwilżalność materiałów o różnej chropowatości i porowatości

Metody dydaktyczne:

zajęcia laboratoryjne, praca w grupach. dyskusja i analiza wyników

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 8:30 - 12:15, sala ICH
Katarzyna Kowalska-Szojda, Aneta Słodek, Alicja Menżyk, Wioleta Cieślik 9/10 szczegóły
2 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 8:30 - 12:15, sala ICH
Katarzyna Kowalska-Szojda, Mateusz Penkala, Karina Kocot, Jacek Mularski 10/10 szczegóły
3 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:45 - 17:30, sala ICH
Katarzyna Kowalska-Szojda, Marta Kuwik, Natalia Pawlik, Mateusz Penkala 8/10 szczegóły
4 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:45 - 17:30, sala ICH
Katarzyna Kowalska-Szojda, Alicja Menżyk, Piotr Lodowski, Marta Kuwik 10/10 szczegóły
5 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 8:30 - 12:15, sala ICH
Katarzyna Kowalska-Szojda, Ivana Stanimirova-Daszykowska, Mateusz Korzec, Sonia Kotowicz, Natalia Pawlik 0/5 szczegóły
6 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 8:30 - 12:15, sala ICH
Katarzyna Kowalska-Szojda, Mateusz Penkala, Joanna Palion-Gazda, Marek Matussek, Natalia Pawlik 0/5 szczegóły
7 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:45 - 17:30, sala ICH
Katarzyna Kowalska-Szojda, Edward Zorębski, Marzena Dzida, Monika Musiał, Marta Kuwik 0/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych - Bud. Gł. Inst. Chemii (Katowice, ul. Szkolna 9)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)